Täna on rahvusvaheline sotsiaaltöö päev – aitäh ja jõudu teile kõigile!

17. märts 2020

Rahvusvahelise Sotsiaaltöötajate Föderatsiooni (IFSW)  algatusel tähistatakse iga-aastaselt märtsikuu kolmandal teisipäeval liikuva pühana rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva (World Social Work Day).  Praeguses eriolukorras on sotsiaaltöötajate panus ja roll eriti oluline, tagamaks lastele ja peredele keerulises olukorras vajalik abi. 

Tänavu, 2020. aastal on ülemaailmselt fookuses teema “Promoting the Importance of Human Relationships” ehk inimsuhete olulisuse esiletõstmine. Paradoksaalsel moel on olukord muutunud pigem distantseerumiseks, kuid seda olulisemaks võtmeküsimuseks kujunevad olemasolevad sotsiaalsed suhted, nende reaalne tugevus ja sisu.

“Meie tänu väärivad kõik sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed – sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, hooldajad, tegevusjuhendajad, tugiisikud, sotsiaal- ja eripedagoogid ning teised spetsialistid, kes igapäevaselt panustavad inimeste heaolusse. Eriolukorras on ka sotsiaalsektoris töötavatel inimestel väga vastutusrikas ja oluline roll meie inimeste ning riigi aitamisel. Suur tänu teile kogu tehtud töö eest ja hoidke end!” kirjutas sotsiaalminister Tanel Kiik täna oma sotsiaalmeedia postituses. 

 

 

Head rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva ning aitäh ja jõudu kõigile!


 

Loe ja vaata lisaks: