Märts 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

31. märts 2020

Märtsi ajaarvamine jaguneb kaheks, enne eriolukorra väljakuulutamist ja peale seda. Oleme teinud endast parima, et kaasnenud muudatustega paindlikult kaasas käia ning tekkinud olukorras mitte ainult ise hakkama saada, vaid ka teisi aidata.

Lastekaitse Liidu büroo töö on küll alates 16.03.20 kolinud kodukontoritesse, kuid jätkub täie hooga. Nii toimivad tavapäraselt edasi ka meie üldtelefon 631 1128 ja e-post liit@lastekaitseliit.ee.

Hea nõu lastega peredele. Eriolukorras toimub juriidiline nõustamine telefoninõustamisena, kuid endiselt on vajalik eelregistreerimine eelpool mainitud numbril.

Kodulehel tegutsev raamatute ja õppemängude e-pood on suletud.

SOOVITUSED, HEA NÕU ja ABI

Lastekaitse Liit kutsub vanemaid hoidma jalad maas, pea selge ja süda avatud oma laste ja iseenda jaoks. Mõned soovitused, kuidas vanemana lastega kodus olles meel rahulik hoida.

Koostöö algatusega “Igale koolilapsele arvuti!”, kus Lastekaitse Liit on abiks toetajate ja abivajajate ühendamisel ning infovahetuse osas. Ühtlasi on ettevõtetel võimalik meie MTÜ kaudu tulumaksuvabalt annetada. Kõnealuse rahvaalgatuse arengut on võimalik jälgida meie poolt loodud Märka Last ajajoonel.


Targalt internetis
www.targaltinternetis.eeFacebook

MÄRKAME

“Lastega ja lastele” tunnustusauhind 2020

Tänavuste kandidaatide esitamine kuni 01.05.20

Mulluse “Lapse suur tegu” laureaadi kogemuslugu, mille kirja panna aitasime: Sigrid Salundo: “Vaprusehelmed ühendavad peresid ning näitavad, et keegi ei ole enda murega üksi”

 


KIUSAMISEST VABAKS!
www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames pakume õpetajatele distantsõppe jaoks hulga tegevusi, mida neil on võimalik jätta enda õpilastele ja vanematele koduseks lahendamiseks.

Aprilli tegevused on suunatud ülemaailmse tervisepäeva tähistamisele. Ülemaailmset tervisepäeva tähistatakse iga aasta 7. aprillil alates 1950. aastast. Tegevuskavad õpetajatele, lastele ning noortele ja nende peredele on kättesaadvad eesti ja vene keeles. Neid on võimalik rakendada iseseisvalt või oma pere ringis.

Programmi „Kiusamisest vabaks!” metoodika spetsiifilisemad tegevused, mis vajavad metoodika süvaõpet, jagatakse programmiga liitunud koolide koordinaatoritele ja need jõuavad laste ja noorteni distantsõppe kaudu (nt vaimse tervise tunnikavad, turvalise interneti tunnikavad, tervisepäeva tunnikavad).

Tegevused, mis ei nõua „Kiusamisest vabaks!” metoodika süvaõpet jagatakse Facebookis programmi „Kiusamisest vabaks“ lehekülje kaudu vanematele ja spetsialistidele.

Tärniga on märgitud tegevused, mis on loodud koostöös või kokkulepel teiste asutustega või kus me oleme viidanud juba loodud materjalidele, mis aitavad antud teemat käsitleda.

 • Tegevused õues programmi „Kiusamisest vabaks!“ raamatust „Koos õues. Õuetegevuste raamat“ (nt „Lõõgastumine“, „Asjadeotsija“, „Asustamata saar“, „Looduse aardejaht“);
 • Tegevused programmi „Kiusamisest vabaks!“ raamatust „Paremad sõbrad“ (nt „Sõbratäring”, „Hea sõbra retsept“, „Lugude ettelugemine“, „Paberkujud“);
 • Tubane aardejaht (tervisliku eluviisi alused);
 • Vaprusehelmeste idee tutvustamine ja helmeste meisterdamine;
 • Suuhügieen* (nt katse “Happerünnak ja muna”, Suukooli „Hambapesulaul“);
 • Kätehügieen (nt kätepesu katse, soovitused kätepesuks);
 • Tervislik toitumine* (nt tervisliku toitumise trükised lastele, suhkruviktoriin, soolakakulaator);
 • Uni* (nt nõuanded heaks uneks, unepäevik);
 • Hädaabinumbril helistamine (õpetus õpilastele, kuidas helistada hädaabinumbrile 112);
 • Koroonaviirusest ja eriolukorrast Eestis* (nt esitlus, ülesanded antud teema kohta )

Märka Last noortetoimetus


MÄRKA LAST
www.markalast.ee

Märka Last on juba aastaid tuntud kui Lastekaitse Liidu veebikiri, mille eesmärk on tutvustada lapse õiguse edendamise alast tegevust Eestis ning anda häid näpunäiteid lapsevanematele ja spetsialistidele. 

Uus platvorm on selle edasiarendus dünaamiliseks virtuaalseks kohtumispaigaks, kus saavad kokku lapsed, noored ja täiskasvanud, info, ideed ja inspiratsioon.  Eesmärgiks on kaasata lapsi ning noori üle terve Eesti. Kuidas ja mis alustel täpselt, saab noortega koostöös paika aprilli ja mai jooksul.

Noortetoimetuse tuumikusse kuulus loomise hetkel 9 liiget (4 toimetajat, 2 fotograafi ja 3 videograafi), kes on pärit erinevatest Eestimaa nurkadest (Tallinn, Tartu, Jõhvi, Türi, Saue, Lihula) ning kellel on vanust 15–19.

Neil kõigil on ühine soov väiksemaid aidata, inspireerida, juhendada ning neile eeskujuks olla. Läbi vabavõrgustiku on plaanis kaasata lapsi ja noori üle terve Eesti, et hoida fookuses küsimust: “Kuidas elad, Eestimaa laps?”

Noortetoimetus on läbi kõnealuse platvormi kaasakorraldajateks tänavusel “Lastega ja lastele” tunnistusüritusel ning ühtlasi, kuna ka meie toimetuses on esindatud emakeelena vene keelt räägiv noort, on nad võtnud enda südameasjaks ka vene noorte kaasamine ja tunnustamise.

Ainuüksi esimese nädalaga oli Märka Last platvormil üle 5000 külastuse.

Kuna elame digiajastul, kus märkimisväärne hulk infot liigub läbi Google otsingumootori, kasutame meie netiavarustest ülesleidmist kiirendavate abivahenditena nii SEO (Search Engine Optimization), metatekstide kui märksõnade lisamise võimalust.


KÕIK MUU OLULINE

 • Kolm arvamust Haridus- ja teadusministeeriumile: Haridus- ja teadusministri ja Vabariigi Valitsuse määruste eelnõudele, mille eesmärk on luua põhikooli lõpetajatele võimalus sooritada põhikooli lõpetamiseks eesti keele kui teise keele eksam B2- või sellest kõrgemal tasemel ja haridusvaldkonnas tunnustamise osas.
 • Hea nõu lastega peredele raames nõuandev artikkel lapsevanematele, vene keelde tõlge (saadetud ka Tark Vanem portaalile)
 • Koosolekud Sotsiaalkindlustusameti ja teiste koostööpartneritga teemal lastekaitsetöötajate suvekool ja seminarid Samal poolel – lapse poolel aastal 2020.
 • Osalemine Lastekaitse Liidu aastateema (positiivne vanemlus, rõhuasetusega isaduse toetamisel) koosolekutel
 • Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti “Koos laste ja perede jaoks” edasiarendus ning vahearuande kokkupanemine
 • Ettevalmistus ja kokkulepped Märka Last mais ilmuva veebikirja jaoks: perelepitus, ligipääsetavus lastel.
 • Rödl & Partner Audit OÜ viib läbi Lastekaitse Liidu 2019.aasta majandusaasta konsolideeritud finantsaruande auditi perioodil 30.03-17.04.2020. Meiepoolses projektimeeskonnas on Varje Ojala, Alar Tamm ja Aire Rosenfeldt.
 • Millised on 2019. aasta parimad laste- ja noorteraamatud?
  5. märtsil andsime Eesti Lastekirjanduse Keskuses üle tänukirjad heade laste- ja noorteraamatute autoritele, illustraatoritele ja kirjastustele. Seekordsesse valikusse mahtus 15 laste- ja 8 noorteraamatut, mis valiti möödunud aastal ilmunud 824 teose hulgast, millest 185 on algupärandid ning 639 tõlkeraamatud.
 • Me vastutame. Enda ja teiste eest.
  Võrdse Kohtlemise Võrgustiku liikmena osaleb Lastekaitse Liit ajavahemikul 2020-2021 projektis VÕIVIK: Võimekas Vabakond Inimõiguste Kaitsel, mille eesmärk on inimõiguste kaitse kõrgem tase Eestis ja võrdse kohtlemise põhimõtte edendamine ning levitamine läbi laiapõhjalise võrgustikupõhise strateegilise huvikaitsetegevuse, mis kaasab rohujuuretasandit.
 • Koroonaviirus, lapsevanema roll ja e-õpe, mis ja kuidas?
  Mida teha, kui ainuke asi, mis ei muutu, on see, et kõik muutub? Kuidas kõigi nende muutustega toime tulla ning aidata ka lastel sedasama teha? Koroonaviirus on vähemal või suuremal määral külvanud segadust ja kõigis inimestes. Lastel on täiskasvanutest veelgi keerukam toimuvat mõtestada ja tõest infot väärast eristada. Seda eriti nüüd, kui koolid suletakse ning õpilased suunatakse e-õppele. Vanemate ja kõigi teiste täiskasvanute roll on lapsi ses osas aidata.
 • Avalikustati Active citizens funds II taotlusvoorus toetust saanud projektid. Nende hulgast leiame ka “Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine”.

 

Olge terved, märgake ja hoidke üksteist!

 


 

Eelmiste kuude kokkuvõtted

Jaanuar 2020 – Lastekaitse Liidu tööd, tegemised ja arengud

Veebruar 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?