Ülevaade Brüsselist – LÕKi 30. juubeli ettevalmistused on täies hoos

20. november 2019

Tänavu täitub lapse õiguste konventsiooni (LÕK) vastuvõtmisest 30 aastat. Kolmapäeval, 20. novembril korraldab Euroopa Parlament Brüsselis sel puhul kõrgetasemelise konverentsi, mille aukülaliseks on Belgia kuninganna. Eestist on osalemas Lastekaitse Liidu noortekogu liige Kärg Valner (16).

Lisaks kuningannale on konverentsile oodata ka teisi kõrgeid külalisi, kelle hulgas ka Euroopa Parlamendi president David Sassoli. Konverentsi lisainfo on leitav Euroopa Parlamendi värskest pressiteatest Celebrating 30 years of the Convention on the Rights of the Child. Eesti aja järgi kell 15.30 algavat konverentsi on võimalik jälgida ka veebiülekande vahendusel.

Laste ja noorte osalus

Eurochild Children Council liikmed koos täiskasvanud saatjatega lendasid Euroopa erinevaist paigust kohale juba esmaspäevaks, mil algasid kõnealuse konverentsi sisulised ettevalmistused. Eestit esindab Lastekaitse Liidu noortekogu liige Kärg Valner, kellega koos lendas Brüsselisse Kristi Märk.

Eurochildi kohtumistel on üldjuhul alati kaks erinevat, teineteist täiendavat suunda. Ühelt poolt on fookuses antud hetkel aktuaalne teema, milleks on sel nädalal toimuv konverents, ning teiseks üldoskused, mis käesolevat teemat toetavad. Antud juhul ametlikus keskkonnas toimuv suhtlus ning selle ülesehitus.

“Esimesel päeval arutlesime ja harjutasime suures ringis, millest peaks Euroopa Parlamendi saadikutega rääkima ning kuidas oleks kõige õigem nendele teemadele läheneda nii, et see ka päriselt midagi muudaks,” kirjeldas Kärg.

Nimelt on Eurochildi liikmetel võimalik enne kolmapäevast konverentsi kohtuda enda riigi saadikuga. Nii kohtub Kärg Valner Marina Kaljurannaga. “Ma olen seda kokkusaamist pikalt oodanud ja põnevil, et saan aastate jooksul tekkinud mõtteid, mis seotud laste õiguste ja osalusega, meie riigi esindajaga arutada,” on Kärjel eesootava kohtumise üle hea meel.

Ühtlasi on Kärg Valner juhtimas ka vaesuse teemalist aruteluringi, kus külaliseks on Saksa europarlamendi saadik Romeo Franz.

Kahepäevase ettevalmistusprotsessi üks osa oli külaskäik Parlamentariumisse, mis on Euroopa Parlamendi ajalugu, rolli ning igapäevatööd tutvustav interaktiivne külastuskeskus.

Mis on LÕK?

Lapse õiguste konventsioon ehk LÕK on laste õigusi tagav konventsioon, mis võeti vastu 1989. aastal ÜRO Peaassambleel. Konventsiooni on kirja pandud rahvusvaheliselt tunnustatud õigused, mis kuuluvad igale lapsele kogu maailmas, alates sünnihetkest kuni 18-aastaseks saamiseni.
Eesti ühines ÜRO lapse õiguste konventsiooniga 1991. aastal ning samal aastal hakkas konventsioon ka Eesti suhtes kehtima.

Lastekaitse Liidu aastakonverents

Kolmapäeval, 20. novembril on ühtlasi toimumas ka Lastekaitse Liidu konverents, mis kannab tänavu pealkirja Lapse õigus olla tema ise. Kärg Valneri samatemaatilise videotervituse leiate Lastekaitse Liidu Facebooki leheküljelt. 

Tekst, fotod ja video: Kristi Märk