Täna on rahvusvaheline lapse õiguste päev

20. november 2019

20. novembril 1989 võeti vastu ÜRO lapse õiguste konventsioon, mis on alusdokument lapse õiguste sisu määratlemiseks ja mõistmiseks. Seetõttu tähistatakse tänast päeva rahvusvahelise lapse õiguste päevana ning novembrit kui lapse õiguste kuud.

„1989. aastal juhtus midagi erakordset – võeti vastu laste oma seadus, mille kohaselt lapsed ei ole objektiks, kes kuuluvad oma vanematele, vaid täieõiguslikud ühiskonna liikmed oma õiguste ja kohustustega. Lapse esimesed 18 eluaastat on tema jälgimise, arengu toetamise ja suunamise, mängu ja õppimise aeg,” ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg .

MTÜ Lastekaitse Liit tähistab seda päeva traditsioonilise aastakonverentsiga, mis seekord kannab pealkirja “Lapse õigus olla tema ise”.

2019. aastal Tallinna 15-16-aastaste õpilaste seas läbiviidud küsitlus näitas, et täiskasvanu poolset vaimset väärkohtlemist on küsitletuist kogenud 23,7%, füüsilist vägivalda 12%, koos kambaga on kedagi kiusanud vähemalt korra 16%. Selle valguses keskendub konverents ühele teravale probleemile praeguses Eesti ühiskonnas – kiusamisele. Mitte ainult kiusamisele koolides, vaid kiusamisele kogu haridusteel ja ühiskonnas. See on teema, kus omavahel peavad koostööd tegema haridusasutused, huvitegevus, perekonnad ja kogu ühiskond.

Konverentsil teevad teiste seas ettekanded EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats, kes vaatleb kiusamist kui väärtuste konflikti ühiskonnas. Valge õhupalli eeskujuliikumise eestvedaja Tamo Vahemets arutleb eeskujude kui majakate üle ning psühholoog Karmen Palts läheb sügavamale kooli ja vanemate omavahelisest koostööst rääkides. Lisaks esinevad Andres Aru Õiguskantsleri kantseleist, Helmer Hallik Politsei- ja Piirivalveametist ja koolipsühholoog Auli Andersalu-Targo, kes on ka Lastekaitse Liidu „Kiusamisest vabaks!“ programmi koolitaja.

“Kõikide huvikaitseorganisatsioonide üks peamisi rolle ühiskonnas saabki olla erinevate osapoolte kokku toomine nii-öelda ühe laua taha ning aidata neil koostööd teha, mistõttu on aktiivne kodanikuühiskond riiklikult äärmiselt vajalik.  Lastekaitse Liidu puhul tähendab see leida neid osapooli, kes on valmis töötama koostöös lapse heaks,” sõnas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala.

Lastekaitse Liit rõhutab jätkuvalt vajadust toetada tervise-, justiits-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna järjepidevat koostööd, et kindlustada lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavus ja kvaliteet olenemata lapse elukohast ja mistahes erivajaduse olemasolust.

Lastekaitse Liidu aastakonverentsi on võimalik otse vaadata Lastekaitse Liidu Facebookis või Postimehe veebi vahendusel

Kõigi lapse õiguste kuu tegevustega saab tutvuda siin: https://www.lastekaitseliit.ee/lapse-oiguste-kuu-kava-2019/

MTÜ Lastekaitse Liit on vabaühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele Eestis. Lastekaitse Liidu tegevuste, projektide ja põhimõtetega saab tutvuda meie kodulehel www.lastekaitseliit.ee