Kuidas rääkida lapsega seksist ja kaitsta teda seksuaalse väärkohtlemise eest?

18. november 2019

Igal lapsel on õigus tervisele ja arengule ning olla kaitstud vägivalla ja väärkohtlemise eest. Nende õiguste tagamine on esmajoones lapsevanema või hooldaja ülesanne. Väikese inimese igakülgseks ja turvaliseks arenguks tuleb talle anda ka seksuaalkasvatust ning ühtlasi rääkida sellega seotud ohtudest, sh seksuaalsest väärkohtlemisest, kirjutatakse Lastekaitse Liidu veebikirja Märka Last viimases numbris. Loe edasi:

https://sobranna.postimees.ee/6827232/kuidas-raakida-lapsega-seksist-ja-kaitsta-teda-seksuaalse-vaarkohtlemise-eest

https://epl.delfi.ee/arvamus/lastekaitsjad-raagi-lapsega-seksist-avameelselt?id=88082657