Videokonkurss noortele „Õigus olla mina ise“

25. oktoober 2019

Türi Lastekaitse Ühing koostöös Lastekaitse Liiduga kutsub 1-12. klassi õpilasi osalema videokonkursil „Õigus olla mina ise“ ja luua kahe (2) minutilised videod, mida esitletakse 20. novembril 2019 liidu aastakonverentsil.

Videokonkurss „Õigus olla mina ise“ annab lastele võimaluse väljendada enda mõtteid ja ideid  kui oluline on lapsele positiivne mina pilt, enesekindlus, olla ärakuulatud, armastatud, austatud ja kuidas olla hea sõber ja klassikaaslane, et kaitsta iga lapse õigus olla tema ise.

Konkurss toimub ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva tähistava Lastekaitse Liidu aastakonverentsi raames.

Videokonkursi tingimused

  • Konkursil saavad osaleda 1.-12. klassi lapsed ja noored;
  • Konkursile võib esitada töid, mis ei ole eelnevalt auhinnatud või äramärgitud teistel konkurssidel;
  • Nõuded videole: hea kvaliteeti max. 2 minutiline video, mis ei sisalda vägivalda kujutavaid stseene;
  • Esitatud töö juurde tuleb lisada autori ees- ja perekonnanimi, töö pealkiri, vanus ja klass ning kontaktandmed (telefon, e-mail);
  • Konkursile töö saatmisega kinnitab osaleja, et tema on antud töö autor;
  • MTÜ Lastekaitse Liit ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest;
  • Oma osalemisega annab konkursist osavõtja Lastekaitse Liidule täieliku õiguse konkursile esitatud videotöid edaspidi kasutada, viidates töö autorile.

Konkursi videod märksõnaga  „Videokonkurss 2019“ ootame 10. novembriks 2019 läbi Google Drive´i või muu sarnase keskkonna meiliaadressile konkurss@lastekaitseliit.ee

Auhinnad parimatele antakse üle 20. novembril 2019 MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverentsil või saadetakse postiga.

Videokonkursi korraldajad: Türi Lastekaitse Ühing koosöös MTÜ Lastekaitse Liiduga

konkurss@lastekaitseliit.ee , telefonil: 631 1128 , www.lastekaitseliit.ee