Katki lõigatud võistluskleidid ja oksendavad lapsed. Sportivate laste võistlushimulised vanemad kipuvad hulluma

28. oktoober 2019

Lastekaitse Liidu programmi “Kiusamisest vabaks!” koordinator Marie Tammsaar:

Aastate jooksul oleme saanud teemaga seotud murelikke pöördumisi nii lapsevanematelt kui ka huvitegevuste pakkujatelt, valdkondi on olnud jalgpallist kabeni ja abi on otsitud nii laste endi, nende võistkonnakaaslaste kui ka konkurentide vanemate pärast.

Kindlasti on huvitegevuses ja -hariduses probleeme sellega, et lapsevanemad sekkuvad oma laste tegemistesse liiga palju ja annavad nii pingutustele kui ka saavutustele kohatuid hinnanguid. Kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes peavad eelkõige tagatud olema lapse huvid. Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest lasub lapsevanemal või last kasvataval isikul, kes peab muu hulgas tagama lapse vaimse ja füüsilise turvalisuse. See tähendab ka seda, et nii treenerid ja ringijuhid kui ka lapsevanemad peavad arvestama laste soovide ja võimetega, nende ootuste ja rõõmudega. Samuti on vajalik täiskasvanute hool, et lapse ootused ja eesmärgid vastaksid just tema võimetele ning ta oskaks tulla positiivselt toime ka ebaõnne ja -eduga. Seejuures on nii individuaalse kui ka rühmategevuse puhul oluline toimetulek iseenda ning ka teiste laste rõõmude ja muredega.

Loe edasi: https://epl.delfi.ee/uudised/katki-loigatud-voistluskleidid-ja-oksendavad-lapsed-sportivate-laste-voistlushimulised-vanemad-kipuvad-hulluma?id=87869949