Koolirahu kuulutatakse välja täna Narvas

1. september 2019

Traditsiooniline Koolirahu algavaks õppeaastaks kuulutatakse välja tänasel tarkusepäeval kell 15 Narva linnuses.

Üle-eestiline koolirahu leping sõlmitakse iga õppeaasta alguses koolirahu tseremoonial MTÜ Lastekaitse Liidu, haridus- ja teadusministri, koolirahu linna esindaja, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja MTÜ NÜ TORE vahel.

„Igal aastal kuulutame välja koolirahu, et uuendada lubadust: me hoolitseme üksteise eest. Kool peab olema koht, kus valitseb sõbralik ja toetav meeleolu ning kus ei ole kohta kiusul ja vägivallal,“ sõnas minister Mailis Reps.

„Õppida ja õpetada on mõnus siis, kui koolikeskkond on turvaline ja rahulik, kui omavahel saab jagada nii rõõme kui muresid. Kooliaasta on täis lugematuid töid ja tegemisi, pidagem nende keskel silmas ka inimlikkust ja hoolivust. Märgakem üksteist ja hoolitsegem üheskoos selle eest, et eriline meeleolu, mis 1. septembriga kaasas käib, oleks alati täis rõõmu.“

Koolirahu ei ole ühepäevane sündmus, vaid mõttemaailm ja haridustee osa, mistõttu toimub aasta jooksul erinevaid sündmusi nii koolirahu linnas Narvas kui ka mujal Eestis. Kõik huvilised koolid on oodatud oma sündmustest teada andma Lastekaitse Liidule ja teistele partneritele, et üheskoos koolirahu sõnumit levitada.

MTÜ Lastekaitse Liit president Ene Tomberg leiab, et igaühest ei saa teisele südamesõpra – me oleme kõik isemoodi oma olemuse ja ootustega. „Küll aga saab igaüks olla teisele mõistev ja toetav kaaslane nii koolis kui ka kogu järgnevas elus. Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ alustaladeks on neli inimlikku ja lihtsat väärtust: sallivus, hoolivus, austus ja julgus. Järgides neid väärtusi iseeneses on igaüks meist andnud oma panuse ühiskonna turvalisemaks muutmisele,“ ütles Tomberg.

Koolirahu liikumise eesmärgiks on saavutada üheskoos turvaline ning sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele. Koolirahuga saavad liituda kõik koolid koolijuhi eestvedamisel sõlmides koos terve kooliperega koolirahu lepingu ja registreerides selle koolirahu veebilehel.

Lisaks traditsioonilisele koolirahu väljakuulutamise tseremooniale toimub täna Narva linnuses ka perepäev, kus lapsi ootavad batuudid ja meelelahutus ning mille lõpetab Karl-Erik Taukari kontsert.

Lisainfo Koolirahu kodulehelt: koolirahu.lastekaitseliit.ee