Kuidas aidata õigusrikkumise toime pannud alaealist? Seminar “Samal poolel – lapse poolel” annab vastuseid

10. mai 2019


Täna, 10. mail toimub Tallinna Ülikoolis Lastekaitse Liidu seminar “Samal poolel – lapse poolel” teemal kuidas aidata õigusrikkumise toime pannud alaealist.

Aastal 2017 toimunud Lastekaitse Liidu aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps? Koostöös lapse heaks” keskendus toimivatele võimalustele tuua alaealine õigusrikkuja tagasi ühiskonda ja hoida teda uute õigusrikkumiste eest. Alates 2018 aastast, mil õigusrikkumise toime pannud alaealisele lähenetakse mitte karistava, vaid taastava õiguse seisukohast, on lastekaitsetöötajatel protsessis suurem roll. Samas erinevatest küsitlustest ja vestlus-test lastekaitsetöötajatega ning sidusvaldkondade esindajatega on selgunud, et lastekaitsetöötajad vajavad lisateadmisi, kuidas õigusrikkumise toime pannud alaealist toetada.  

MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et alaealiste kuritegevuse ennetamisel ja abivajava lapse toetamisel on vaja teha igapäevaselt koostööd sotsiaal-, lastekaitse-, noorsoo-, tervise- ja õiguskaitsespetsialistidel ning vabaühendustel.

Seminaril teeb ettekande alaealise õigusrikkuja kujunemisest kurjategijaks PPA Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest räägivad SKA ekspertiisi ja sotsiaalteenuste talituse rehabilitatsiooni osakonna nõunik Jarko Koort ja teenuseosutaja MTÜ Papaver juht Evi Vilgats. Ülevaate lepituste väljakutsetest töös alaealistega teeb SKA ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna taastava õiguse teenuse juht Annegrete Johanson. Kinnise lasteasutuse teenuse hetkeseisust ja teenusearendusest räägib SKA ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna kinnise lasteasutuse teenuse juht Kiira Gornischeff. Maarjamaa Hariduskolleegiumi võimalustest teevad ülevaate Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuse juht Merike Nakström ja psühholoog Mihkel Velström, ning prokuratuuri võimalustest ja kohaldatavatest mõjutusvahenditest Põhja Ringkonnaprokuratuuri alaealiste ja lähisuhte vägivalla kuritegude osakonna abiprokurör Annika Vanatoa ja konsultant Jana Laht. Seminari modereerib Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna KOV nõustamisvaldkonna juht Kadi Lauri.

Tegemist on järjekorras kaheteistkümnenda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjast „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele, ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab sellel korral koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli  Ühiskonnateaduste Instituudi sotsiaalkaitse suunaga. Oodata on 136 laste ja lastekaitsega seotud spetisalisti üle Eesti.Seminar viiakse läbi Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Advokatuuri toel.

Seminare “Samal poolel – lapse poolel” iseloomustavad järgmised märksõnad:

  1. Multidistsiplinaarsus – Üks lapse õiguste või heaoluga seotud peateema, samas seminaril alati esindatud erinevate valdkondade esinejate vaatepunktid, luues kogumis teema käsitlemisel terviku;
  2. Praktilisus – Seminaril käsitletavad teemad on aktuaalsed ja põhinevad sihtgrupi vajadustel. Ettekannetes hulgaliselt näiteid praktikast, teooria ja praktika sümbioos. Eesmärk on anda osalevale lastekaitsetöötajale kaasa uus teadmine, oskus, tööriist vms, mida oma igapäevatöös kasutada;
  3. Koostöö – Seminaride sarja pealkirigi “Samal poolel – lapse poolel” rõhutab, et kõik osapooled, on väljas ühe asja eest – et last toetada. Selleks, et abivajav laps saaks õigeaegselt ja asjakohast abi ja tuge, on vaja sujuvat koostööd, sh infovahetust. Ettekannetes on oluline koht koostöö vajalikkuse rõhutamisel, sh mida konkreetse valdkonna esindajad ootavad lastekaitsetöötajalt, kuidas omavahelist infovahetust parendada, kuhu saab lastekaitsetöötaja vajadusel pöörduda, et paremini last aidata. Lastekaitse Liit on alati pidanud väga oluliseks valdkondadeülest koostööd
    abivajava lapse terviklikuks toetamiseks;
  4. Jõustamine – Oluline on lastekaitsetöötajate jõustamine ja julgustamine, sh head praktikad positiivsest koostööst.

Loe täiendavalt: Justiitsiministeerium: kamba ja õigusrikkumise nõiaringist välja: https://www.ohtuleht.ee/957363/justiitsministeerium-kamba-ja-oigusrikkumiste-noiaringist-valja

Sotsiaalkindlustusameti ja Ohvriabi 12.12.2018 konverentsi “Vabadus ja vastutus. Aasta pärast alaealiste erikohtlemise reformi.” materjalid ja hulgaliselt muud temaatilist materjali leitav siit: https://vabadusvastutus.publicon.ee/temaatilised-materjalid/

Novembris 2017 avaldatud veebikirja Märka Last erinumber alaealiste õigusrikkujate süsteemi muudatustest kättesaadav: http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2017/11/23/alaealiste-oigusrikkujate-susteemi-muudatustest-erinumber-november-2017/ ja vene keeles:  

http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/ru/rubriigid/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0/

Õigusrikkumisi toime pannud alaealiste erikohtlemise reformi põhimõtted (joonmeedia joonisvideo): https://youtu.be/UbH5aeUYzkE