Lastekaitse Liidu avalik pöördumine Euroopa Parlamendi kandidaatidele: Tuleviku jaoks tuleb lapse õigused võtta parlamendis oma südameasjaks

27. aprill 2019
image_print


Esimest korda Euroopas on kasvamas üles põlvkond, kes muretseb, et nende laste tulevik ei pruugi olla nii helge kui neil endil. Kasvav ebavõrdsus maailmas tähendab, et üle 25 miljoni lapse ohustab vaesus ja tõrjutus. Eestis elas 2017. aastal alla 18-aastastest lastest suhtelises vaesuses 15,9%.

Euroopas peab ligi poolteist miljoni last üles kasvama oma perest ja kodukeskkonnast eemal ning põgenike lapsed on endiselt sotsiaalselt tõrjutud ja neil puudub juurdepääs elementaarsetele haridus- ja sotsiaalteenustele. Selline probleem ei ole ainult sisserändajatel – Eestis on tööturult ja õpingutest eemal olevaid noori üle 25 000.

Seega kutsub Lastekaitse Liit koos rahvusvaheliste lapse õiguste organisatsioonidega Eesti Euroopa Parlamendi kandidaate ja tulevasi saadikuid võtma endale südameasjaks oma tulevases töös laste õiguste kaitse.

Loodud on #VoteforChildren kampaania, mille eesmärk on laste teemade tõstatamine Euroopa Parlamendi valimiste peamiseks päevakorrapunktiks 2019. aasta mais.

Selleks paneme tulevastele saadikutele südamele oma töös lähtuda järgnevatest punktidest:

INVESTEERI lastesse Euroopas kui ka väljaspool Euroopat. Investeerimine lastesse on parim viis investeerida meie kõigi tulevikku. Terved ja haritud lapsed toovad kaasa jõukamad, jätkusuutlikumad, stabiilsemad ja turvalised ühiskonnad.

Selline investeering ei tähenda ainult raha. See tähendab ka seda, et võetakse vastu õigustel-põhinev ja jätkusuutlik poliitika, et luua Euroopa, mida lapsed vajavad.

KUULA lapsi, kaasa neid otsustesse, mis neid puudutavad ja TEGUTSE vastavalt laste vaadetele. Kuigi lapsed on Euroopa tulevik ja neil on väärtuslikud arvamused, ei kuula me neid piisavalt.

Poliitikud vastutavad oma otsuste eest, mis mõjutavad lapsi. Parlamendiliikmed peavad kuulama lapsi ja kaasama neid otsutesse, mis neid mõjutavad. Nad peavad tegutsema laste vaateid silmas pidades ja võtma vastutuse neid mõjutavate otsuste eest. Selle tulemusel aitame lapsi osaleda aktiivsete kodanikena ja jõustame neid muudatuste loojatena, kuid samal ajal muudavad tulemused  meie poliitikat, meie keskkonda, meie ühiskonda ja Euroopa tulevikku.

Varakult sekkudes saame lõhkuda tulevaste põlvkondade vaesuse, ebavõrdsuse ja konfliktide mustrid ja jõustada lapsi hariduse, sotsiaalteenuste ning tugevdatud lastehoiu- ja lastekaitsesüsteemide kaudu.

Kampaania kohta leiab lisainfot: https://www.childrightsmanifesto.eu

Lastekaitse Liit saadab pöördumise eraldi ka kõigile Euroopa Parlamenti Eestist kandideerivatele kandidaatidele. Turvaline ja lapsesõbralik Euroopa on meie kõigi kohustus ja laste privileeg.