Seminaril  “Samal poolel – lapse poolel” arutletakse teemal – rahvusvaheline element hooldusõiguse vaidlustes

7. juuni 2016

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab täna Tallinna Ülikoolis koostöös Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga õigusalaste seminaride sarjas “Samal poolel – lapse poolel” VI tasuta seminari lastekaitsetöötajatele ja lastekaitsetöötaja ülesandeid täitvatele sotsiaaltöötajatele, mis seekord keskendub rahvusvahelisele elemendile hooldusõiguse vaidlustes.

Eelmistel sarja „Samal poolel – lapse poolel“ seminaridel (2013-2015) on käsitletud järgnevaid teemasid: hooldusõigus, suhtluskord, eestkoste, elatis, alaealise varaga tehtavad tehingud, lapse parim huvi, vägivald lastega peredes, täitemenetlus lastega seotud asjades jne. Seminarid on olnud lastekaitsetöötajate hulgas väga populaarsed (2014 osales kahel seminaril kokku 230 inimest, 2015 kokku 233 inimest), ning tagasiside väga hea. Lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse analüüsi (TAI 2015) kohaselt on MTÜ Lastekaitse Liit õigusalaste seminaride sari „Samal poolel – lapse poolel“ lastekaitsetöötajate hinnangul süsteemseim ja laiahaardelisim lastekaitsetöötajaid hõlmav täiendõppe võimalus Eestis.

Erinevatest uuringutest (sh seminaride tagasisidest) on selgunud, et teema, mille osas lastekaitsetöötajad vajavad lisateadmisi on välismaine element lapse hooldusõiguse küsimustes sh lapserööv ja piiriülene elatise sissenõue  – st piiriülesed juhtumid. Kuidas lastekaitsetöötaja saab olukorra lahendamisele kaasa aidata ja millised on eri osapoolte soovitused korrapäraseks tegutsemiseks.

Seminaril teevad ettekanded Haldi Koit (Justiitsministeerium, Kriminaalpoliitika osakonna Rahvusvahelise justiitskoostöö talituse nõunik) ja Ly Rüüs (Sotsiaalkindlustusamet (Lastekaitse üksuse rahvusvahelise lapsendamise ja rahvusvaheliste üksikjuhtumite nõunik). Kohtupraktikast annavad ülevaate vandeadvokaadid Ene Mõtte ja Ene Ahas. Soome lastekaitsetööd ja Eestist pärit peredega seotud juhtumeid tutvustab Riina Mattila (juhtiv sotsiaaltöötaja Espoo linn). Semiari modereerib lastekaitse peaspetsialist Kati Valma Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast.

Seminar toimub projekti “Hea nõu lastega peredele” raames, mida rahastab Justiitsministeerium.

Projektist Hea nõu lastega peredele vaata täiendavalt:  http://www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/mis-on-hea-nou-lastega-peredele/)

Päevakava leiad siit!

Loe ka ajakirjas Märka Last ilmunud artikleid seoses lapserööviga:

Kas mu laps rööviti? (sügis 2012)
Rahvusvaheline lapserööv – kas laps tuleb alati tagastada? (mai 2016)