MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Advokatuur on abistanud poole aastaga üle 90 abivajava pere

27. juuni 2016

Hea Nõu lastega peredele! on Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekt, mille raames antakse tasuta juriidilist nõu abivajavatele lastega peredele. Esimesel poolaastal on nõustatud 91 abivajavat pere, kellest 31 emakeeleks on vene keel. Kõige enam nõustamisi toimub Tallinnas, kuid läbi Skype silla on loodud ühendus ka Hiiumaa ja Sillamäega. Abistatute tagasiside tasuta nõuandele on läbi aegade üks kõrgemaid.

„Abivajajatele ligipääs õigusnõustamisele on üks õigusriigi põhialustest, kuid paraku ei suuda tänane Eesti riik seda piisavalt tagada. Sageli kannatavad aga selle all just lapsed, kelle vanematel puudub oskus ja võimalus piisavalt õigusalast teavet hankida. Koostöös Lastekaitse Liiduga alustasime 6 aastat tagasi ühist projekti, et aidata lastega peresid, pakkudes neile tasuta juriidilist nõu. Kuigi projekt on kestnud aastaid, võime ütelda, et perede ja lastekaitsetöötajate huvi professionaalse tasuta õigusnõu järele on jätkuvalt väga suur,“ sõnas ettevõtmise asutaja ja Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

„MTÜ Lastekaitse Liit hindab väga kõrgelt advokatuuri ja projektis osalevate advokaatide panust. Hea meel on selle üle, et abisaanutelt kogutud tagasiside põhjal on tugi väga kõrgel tasemel ning praktiline. Abisaanute tagasiside ettevõtmisele on läbi aegade üks kõrgemaid,“  ütles Hea Nõu lastega peredele! projektijuht Helika Saar Lastekaitse Liidust.

Hea Nõu lastega peredele! projekt sai alguse üle 6 aasta tagasi ja on aasta-aastalt kasvanud. Alates 2014 toetab projekti Justiitsministeerium. Aastate jooksul on advokaadid tasuta nõustanud üle 1100 inimese.

Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles, vajadusel ka inglise keeles Lastekaitse Liidu büroos eelregistreerimisega iga nädala kolmapäeval ning nõustamine on kõikidele tasuta.  Nõustamise teemad on perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine. Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi, näiteks pärimisõigust. Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi,  vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.

Hetkel toimuvad tasuta nõustamised Tallinnas, kuid lisaks on loodud Skype sillad ka Hiiumaa ja Sillamäega Lastekaitse Liidu kohalike liikmesorganisatsioonide vahendusel.

Lisaks nõustamisele panustavad advokatuuri liikmed Eesti laste heaolu tõstmisesse ka läbi seminaride „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele. Seminaridel tutvustavad õigusakte, muudatusi ja praktikaid perekonnaõiguslikes küsimustes ning haakuvatel teemadel. Tänaseks on projektiga liitunud ka Notarite Koda.

Koostöös Lastekaitse Liiduga ilmuvad regulaarsed nõuandeartiklid igakuises veebikirjas „Märka Last.“ Suure populaarsuse tõttu on need artiklid tõlgitud ka vene keelde. Lisaks on Eesti Advokatuuril lastega perede juriidilise nõustamise rubriik ajakirjas Pere ja Kodu.

Rohkem infot ja temaatilised artiklid leitavad: www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele