Lapsed hakkavad õigussüsteemis suuremat tuge saama

7. juuni 2016

Täna toimub Tallinnas kaheksa riigi lapsesõbraliku õigusemõistmise koostööprojekti MAPChiPP kohtumine, mille tulemusel luuakse lapsega õigussüsteemis kokkupuutuvatele spetsialistide teadlikkust ja oskuseid suurendava koolituskava esimene versioon. 

“Kõige haavatavamad on lapse huvid õigussüsteemiga kokkupuutel. Lapsed võivad õigussüsteemiga kokku puutuda nii ohvri, kannatanu kui ka süüdistatava rollis ning mitmed uuringud on tõestanud, et lapsed ei saa kriminaal- või tsiviilmenetluses osaledes piisavalt tuge,” selgitab koolituste vajadust Lastekaitse Liidu projektijuht Kiira Gornischeff.

Ka justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand leiab, et laste õiguste kaitsmise seisukohast on oluline, et nad mõistaks, millised sündmused nende elus toimuvad. “Kui lapsed stressirohketes olukordades asjadest aru saavad, on neil kergem muutustega toime tulla ja nendega leppida. Nii on meil lõppkokkuvõttes vähem katkiste elude ja traumaatilise lapsepõlvega inimesi, kes on täiskasvanuna täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed,” sõnab Härmand.

Projekti tulemusena töötatakse välja koolituskavad lapsega lastekaitse- ja õigussüsteemis kokkupuutuvate spetsialistide teadlikkuse ja oskuste suurendamiseks. Lisaks koolitusmoodulitele töötatakse välja spetsialiste abistavaid juhendeid, töölehti, interaktiivseid manuaale. Suurt rõhku pannakse lastele lapsesõbralike infomaterjalide väljatöötamisele.

Projektis MAPChiPP ((Multi-diciplinary Assessment and Participation of Children in Child Protection Proceedings: training program with modules and tool box, international network) osalevad 4 põhiriiki: Eesti, Holland, Ungari ja Saksamaa ning 4 partnerriiki: Soome, Portugal, Inglismaa ja Rumeenia. Projekti koordineerib Saksamaa organisatsioon Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familenrecht e.V. (DIJuF) – German Institute for Youth Human Services and Family Law. Eestis veab projekti MTÜ Lastekaitse Liit koostöös justiits-, sise ja sotsiaalministeeriumiga. Projekti rahastab Euroopa Komisjon, justiits- ja siseministeerium.