Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liikme (tegevjuhi) kohale

30. juuni 2016

logo_LKL

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) on vanim ja mõjukaim valdkondlik katusorganisatsioon, mis aitab tagada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikku ühiskonda programmide, projektide ja eestkostetöö kaudu. Liit tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liidule kuuluvad ka Remniku ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskused.

MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded tulenevad liidu põhikirjast, strateegiast, vanematekogu otsustest ja õigusaktidest.

Nõuded kandidaadile:

 • magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase (soovitavad valdkonnad on haridus, õigusteadus, majandus või sotsiaalteadused);
 • teadmised ja oskused juhtimise valdkonnas, sh organisatsiooni arengu, personali ja eelarve juhtimises;
 • kogemus projekte plaanida ja ellu viia;
 • väga hea suhtlemis- ja esinemisoskus;
 • iseseisvus, algatusvõime, koostöövalmidus, otsustus- ja vastutusvõime, kohusetundlikkus ja täpsus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti keeles;
 • hea suuline vene ja inglise keele oskus;
 •  tööks vajalikud arvutioskused;
 • positiivne ellusuhtumine ja pingetaluvus.

Kasuks tulevad

 • töökogemus mittetulundussektoris;
 • rahvusvahelise ametisuhtluse kogemus;
 • eelnev kogemus lastekaitse valdkonnas;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku ja arengule suunatud meeskonda;
 • eneseteostus- ja arenguvõimalusi Eesti mõjukamas valdkondlikus organisatsioonis;
 • võimalust teha koostööd Eesti ja rahvusvaheliste tippekspertidega;
 • mitmekesist, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat tööd.

Kandidaadil palume esitada:

 • avaldus koos palgasooviga;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • kaks soovituskirja (neist vähemalt üks tööalane)
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Teise vooru jõudnud kandidaadid kutsume vestlusele.

Ootame dokumente hiljemalt 15.08.2016 MTÜ Lastekaitse Liit aadressile Endla 6-18, Tallinn 10142 või digiallkirjaga e-postile liit@lastekaitseliit.ee

Vaata pakkumist ka CV-online’st.