Naerusuu kampaania kogus puuetega lastele üle 27 000 euro

11. detsember 2014

Lastekaitse Liidu juht Martin Medar võtab tšekki vastu McDonald’s Viru tänava restorani juhatajalt Julija Ponomarjova’lt.

Lastekaitse Liidu juht Martin Medar võtab tšekki vastu McDonald’s Viru tänava restorani juhatajalt Julija Ponomarjova’lt.

McDonald’s ja Lastekaitse Liidu novembris toimunud heategevuskampaania käigus koguti 27 750 eurot, mille abil kohandatakse liidule kuuluv Remniku õppe- ja puhkekeskus liikumispuudega laste vajadustele vastavaks.

Lastekaitse Liidu juhi Martin Medari sõnul ületab kogutud rahasumma kõik ootused. „Summa on väga suur ning selle üle on siiras heameel. Toetus aitab ellu viia algatuse, mis puudutab kõiki ja aitab kaasa sallivama ühiskonna kujunemisele. Annetuse abil rajame Remniku laagrisse vajalikud pesemisvõimalused ning tagame liikumisvõimalused kõikjal keskuse aladel, et tervitada seal 2015. aasta juunikuus esimesi liikumispuudega lapsi,“ selgitas Medar edasisi plaane.

McDonald’s Baltikumi turundusdirektori Marius Stonkuse sõnul on laste heaolu McDonald’s restoraniketi üks  prioriteete. „Oleme teinud koostööd erivajadustega laste perekoduga Käopesa, kuhu rajati meie heategevuskampaania tulemusena hädavajalik funktsionaalne pesuruum ning mille lapsed said spetsiaalse bussi kooli, kodu ja huvialaringide vahel liiklemiseks. Tänavu alanud projektiga panustame koos oma külastajatega juba kolmandat aastat sellesse, et erivajadustega lastel oleks võimalik elada täisväärtuslikku elu ning ühiskond õpiks neid märkama ja väärtustama. Restoranikülastajate abiga annetati sel aastal Balti riikides heategevuseks enam kui 70 000 eurot, mis näitab, et meie missiooni väärtustatakse ja innustab seda jätkama,“ väljendas Stonkus heameelt.

McDonald’s käivitas novembrikuu alguses iga-aastase heategevuskampaania McHappy Day, mis toimus Eestis juba kaheksandat korda. Kampaania tänavune eesmärk oli koguda annetusi Remniku õppe- ja puhkekeskusesse suvelaagri rajamiseks liikumispuudega lastele. McDonald’s müüs heategevuslikul eesmärgil kampaania võtmehoidjaid ning kutsus inimesi üles spetsiaalse naerusuuga pilte tegema, annetades kampaania alguses iga pildi eest ühe euro ja lõpus viis eurot projekti elluviimiseks. Kogutud annetuste tulemusena muudetakse üks Remniku keskuse hoone ligipääsetavaks, rajatakse vajalikku inventari sisaldav pesuruum ning laud- ja kaldteed kõikjale laagri aladele. Eesmärk on juba 2015. aasta suvel tervitada laagris esimesi liikumispuudega lapsi.