Konkurss – 2009. aasta MTÜ Lastekaitse Liit liige

22. märts 2010

KUTSUME TEID OSALEMA VÜI SEADMA ÜLES KANDIDAAT KONKURSIL
Aasta 2009 MTÜ Lastekaitse Liit liige

Konkursi eesmärk: Väärtustada vabatahtlikku laste õiguste ja  lastekaitsealast tegevus ning tõsta  MTÜ Lastekaitse Liidu  liikmete motivatsiooni sh. soodustada uute ideede sündi ning võimaldada neil realiseeruda. Aasta 2009 Lastekaitse Liidu liikme valimise, tunnustamise ja premeerimise kaudu teavitatakse ka üldsust teie tänuväärsest tööst laste heaks (pressiteade meedias ja artikkel ajakirjas "Märka Last"). Käesoleva aasta tunnustusüritusega pannakse alus Lastekaitse Liidu iga-aastasele tunnustamistraditsioonile.

Sihtgrupp:  MTÜ Lastekaitse Liit liikmed
Sisu ja läbiviimise kord: Aasta 2009 MTÜ Lastekaitse Liit liikme väljaselgitamine ja valimine

Konkurss:
Kandidaadi ülesseadmiseks palun esitada kirjalik ettepanek koos põhjendusega (liikmel lisada materjalid, mis iseloomustavad saavutatut 2009, vt. LISA 1) Lastekaitse Liidu aadressil Endla 6-18 Tallinn, 10142 või e-post teel liit@lastekaitseliit.ee hiljemalt 9. aprilliks 2010.a. Otsuse tunnustamise kohta teeb 16. aprillil 2010 Lastekaitse Liidu vanematekogu. Tunnustamine ja rahalise tegevuspreemia summas 10 000 krooni üleandmine toimub 8. mail MTÜ Lastekaitse Liit üldkogul Tallinnas.

Aasta 2009 MTÜ Lastekaitse Liit liige on eelmisel aastal eelkõige silma paistnud:
– aktiivse ja laiapõhjalise tegevusega;
– avalikkuse teavitamisega oma tegevustest ja laste õigusest;
– algatuste, ettepanekute ja elluviidud lahendustega (vt. LISA 1)

Ettepanekuid  kandidaadi ülesseadmiseks saavad esitada:
– MTÜ Lastekaitse Liit liikmed (oma ühenduse esitamine on vägagi soovitatav);
– MTÜ Lastekaitse Liit toetajad, auliikmed;
– Liikmega seotud kohalik omavalitus

Preemiafond:
Rahalist tegevuspreemiat summas 10 000 krooni saab Aasta 2009 Lastekaitse Liidu liige kasutada oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks lastele suunatud töö tõhustamiseks või organisatsiooni arendamiseks.
 
Oodatav tulemus: Liikmete tunnustamistraditsiooniga loodab MTÜ Lastekaitse Liit  kaasa aidata liikmete motiveeritusele ja aktiivsuse tõusule. Aasta Lastekaitse Liit liikme tiitel annab liikmele soodsama positsiooni ja paremad võimalused koostööpartnerite leidmiseks. Algatus on oluline ka laste õiguste ja vabatahtliku lastekaitsealase töö aktiviseerimisel, pöörates tähelepanu organisatsiooni liikmeskonnale ja toetades organisatsiooni arengut tervikuna.

Ootame Teie aktiivset osavõttu!

Alar Tamm
MTÜ Lastekaitse Liit juhataja