Vabatahtlike lastekaitsetöötajate tunnustamine

21. detsember 2009

10. detsembril austas Lastekaitse Liit vabatahtlikke lastekaitsetöötajaid. Lastekaitse Liit korraldas tänuüritust esimest korda ning soovib muuta ettevõtmise traditsiooniks.
Lastekaitse Liidu töötaja Ants Tammari sõnul on tänuüritusel oluline tähendus: "Mida rohkem vabatahtlikku tegevust märkame ja väärtustame ning vabatahtlikke tunnustame, seda enam tekib inimestel julgus vabatahtlikku tööd teha. Kui aga sellega rohkem tegeldakse, saab sellest ka rohkem rääkida ja kirjutada."

Vabatahtlike lastekaitsetöötajate tänuüritusel viibis ka Evelin Ilves, kes ütles: «Vabatahtlikel on kindlasti rohkem energiat ja suurem süda. Nii on nad oma initsiatiivi ja hoolivusega meile kõigile eeskujuks. Eeskujude najal saamegi paremaks. Alustada võiks aga kõige lihtsamast: öelge lapsele tere.”

 Tänuüritusel oli veel teinegi märkimisväärne sündmus: Lastekaitse Liidu Noortekogu ja Eesti Üpilasesinduste Liidu juhid annavad ajakirjanik Märt Treierile üle Lapsesõbralikuma ühiskonnategelase auhinna. Tunnustuse pälvis Märt Treier selle eest, et aitas korraldada ja juhtida projekti "Lahe koolipäev" erinevaid üritusi.

Tunnustuse pälvisid:

Ludmilla Käsper " (Raplamaa) Kuusiku raamatukogu juhataja. 13 aastat tagasi asutas raamatukogu juurde päevakeskuse, kus käivad paljud abivajavad lapsed.

Mall Lepik " (Valgamaa) Helme Sanatoorse Internaatkooli õpetaja, on panustanud palju energiat, aega ja raha, et aidata majanduslikus raskustes ning probleemsetes peredes elavaid lapsi.

Maimu Kurvits " (Valgamaa) Jeti päevakeskuse juhataja, ühe suurpere tugiisik ning aitab teisigi paljulapselisi peresid.

Niina Kuznetsova " (Ida-Virumaa) pensionär, endine õpetaja, laste päevakeskuse "Kiireke" vabatahtlik juhataja. Aitab riskiperede, toimetulekuraskustes olevate perede lapsi.

Ira Petrova " (Võrumaa) pensionär, endine õpetaja, Võru Keskraamatukogu laste huviringide juhendaja.

Kalev Pihl " (Harjumaa) AS Sertifitseerimiskeskuse töötaja. Kalev Pihl on üle Eesti vabatahtlikult  käinud õpilastele ja lastevanematele rääkimas, millised ohud varitsevad lapsi Interneti maailmas ning kuidas kaitsta last Internetis oleva vägivalla eest.

Kairi Kroon " (Lääne-Virumaa) lasteaia õpetaja, osaleb aktiivselt Tapa Lastekaitse Ühingu tegevuses.

Marianne Taberland, Kaja Rasmann, Aile Kaljola ja Merle Poolamets " Harku Valla Lastekaitse Ühingu liikmed ning ühingu ärksad ja eredad isiksused, kes hoiavad ühingu tegevust erksa ja tegusana.

Tiivi Vardi, Aira Lutsar, Terje Paes ja Mart Vester " Põlva Lastekaitse Ühingu tegusad liikmed, kes on algatanud mitmeid traditsiooniks kasvanud üritusi.

Valga Kultuuri- ja Huvikeskus on korraldanud viie aasta jooksul paljulapselistele peredele ja nende aitamiseks mitmesuguseid heategevusüritusi.