Lastekaitse Liidu pöördumine Eesti Päevalehte seoses Kaur Hansoni juhtumiga

1. detsember 2009

Pöördume teie poole suure nördimusega, kuna juba neljapäeval 26.11. juhtisime Eesti Päevalehe toimetuse tähelepanu veebiväljaandes ilmunud artikli pealkirjas esinenud faktiveale. Nimelt oli artikli esialgses pealkirjas Kaur Hansonit nimetatud Lastekaitse Liidu eksjuhiks, kuigi on tegemist Eesti Lastevanemate Liidu eksjuhiga.

Kaur Hanson ei ole olnud kunagi Lastekaitse Liidu peasekretär ega juhataja vaid oli aastal 1997 Lastekaitse Liidu Vanemate kogu liige ¾ aastat. Täname, et Päevaleht koheselt reageeris ning parandas nimetatud faktivea.

Siiski loeme teie tänases artiklis, et tegu on pikaajalise Lastekaitse Liidu töötajaga. Nii see kindlasti ei ole, Kaur Hansonit ja Lastekaitse Liidu
allüksust Remniku lastelaager sidus 14-päevane tööettevõtuleping aastal 1997. Seega ei saa me öelda, et tegu on pikaajalise töösuhtega. Oleksite võinud artikli kirjutamisel meiega ühendust võtta faktide kontrollimiseks. Praegu on põhjendamatult kahjustada saanud Lastekaitse Liidu maine.

Lastekaitse Liit on laste seksuaalse väärkohtlemise ja väärkoheldud laste rehabiliteerimise teemat ühiskonnas korduvalt tõstatanud ja käsitlenud. Oleme teinud koostööd riigiga ning ka omaalgatuslikult andnud hinnangu ÜRO lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja pornograafiat käsitleva lisaprotokolli täitmise kohta Eestis. Hetkel osaleme koos teiste spetsialistide ja mittetulundusühingutega ka Justiitsministeeriumi poolt algatatud laste vastase vägivalla vastu võitlemise arengukava koostamises.

Leiame, et on vajalik antud vea parandamine ning avalik vabandamine. Loodame ka edaspidi korrektset ja head koostööd.

 Vastus Eesti Päevalehe ajakirjanikult Holger Roonemaalt:

Tere,
Pean vabandama, tegemist oli tõenäoliselt minu veaga. Loomulikult on Hansoni näol tegelikult tegemist lastevanemate liidu eksjuhiga. Viisin vajaliku paranduse juba EPL Onlines olevasse artiklisse sisse ning esitame täpsustuse ka paberlehes.
Tänud veale tähelepanu juhtimise eest ning veelkord vabandades,

Holger Roonemaa