Lastekaitse tõuseb parlamendis riiklikult tähtsaks küsimuseks

19. november 2009

16.11.2009 16:14 (Postimees online " Merike Tamm)

Lastekaitsega seotud muresid arutanud riigikogu sotsiaalkomisjon soovib uue
aasta algul tuua selle teema olulise tähtsusega riikliku küsimusena
parlamendi ette.

Sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et lastekaitse teema võeti
päevakorrale lastekaitseliidu pöördumise tõttu, kes juhtis tähelepanu Eesti
kurioossele olukorrale, et eraldi lastekaitsega tegelevaid spetsialiste on
ainult kolmandikus omavalitsustes.

«Ennekõike on see korrelatsioonis omavalitsuse suurusega,» sõnas Reinsalu.
«Ka maakondade tasemel väljendas liit muret majanduskriisi tingimustes selle
töö jätkuvuse pärast. Sotsiaalkomisjon on seisukohal, et üleriigiline
lastekaitse võrgustik ei tohi löögi alla sattuda,» sõnas Reinsalu.

Täna kuulas komisjon ära, mis on ministeeriumide ja lastekaitseliidu
hinnangul selles valdkonnas pakilised probleemid ja tuli välja, et ennekõike
on need seotud laste eestkoste, järelevalve ning lastekaitsetöö korraldusega
omavalitsustes.

Lepiti kokku, et sotsiaalministeerium teeb kokkuvõtte kehtiva lasteõiguste
strateegia täitmise kohta ja esitab detsembrikuuks oma ettepanekud edasiseks
lastekaitsetööks. Lisaks loodetakse saada kokku nimekiri fraktsioonide ja
ühingute tõstatatud probleemidest ja ka lahendusvariantidest.

Siis korraldab sotsiaalkomisjon lastekaitse arutelu riigikogus riiklikult
tähtsa küsimusena, seades eesmärgiks, et sellest arutelust kooruksid välja
konsensuslikud teemad, mis edastatakse valitsusele läbitöötamiseks.

«Minu hinnangul olid need piirjooned juba tänasel arutelul ka näha: need on
lastekaitse järelevalvesüsteemi tõhustamine ning uue lastekaitseseaduse
vajadus,» lausus sotsiaalkomisjoni esimees.

Reinsalu pidas reaalseks, et parlamendi suurde saali jõuab küsimus arutelu
alla jaanuarikuu jooksul.