Sotsiaalkomisjon: lastekaitse arvelt ei tohi kokku hoida

29. oktoober 2009

Riigikogu sotsiaalkomisjonis 27.10.2009 toimunud lastekaitse teemalisel arutelul
koos Lastekaitse Liidu ja sotsiaalministeeriumi esindajatega asus komisjon
seisukohale, et vaatamata raskele ajale ei tohiks kokku hoida lastekaitse
arvelt, kuna tegemata töö selles valdkonnas ei ole hiljem korvatav.

Komisjon tõdes, et omavalistuse ja ka maavalitsuste poolt tehtavad kärped
ning kokkuhoiukavad puudutavad sageli just lastekaitsetöötajaid, mille tõttu
osades omavalitsustes puudub see ametnik üldse ja teistes on see töö
ühitatud muude sotsiaaltöö valdkondadega, mille tõttu lastekaitse jääb
ebaefektiivseks.

Komisjon pidas vajalikus arutada lastekaitse teemat olulise tähtsusega
riikliku küsimusena riigikogu täiskogus veel novembrikuu jooksul, kuulates
eelnevalt komisjonis ära kõik osapooled.

Sotsiaalministeeriumi andmeil oli 2008. aastal 227st maavalitsusest
lastekaitsetöötaja vaid 84s omavalitsuses. Lastekaitse spetsialist puudus
samal aastal Hiiu, Pärnu ja Rapla maavalitsuses.

Lastekaitse Liidu hinnangul on kohalike omavalitsuste võimekus teostada
lastekaitset erinev. Paljudes omavalitsustes seisneb lastekaitsetöö vaid
«tulekustutamises», samas kui ennetavaks tööks aega ei jää.