Kommentaar: Kas lapsed kasvavad samasooliste peres teistsuguselt

26. oktoober 2009

"Kas lapsed kasvavad samasooliste peres teistsuguselt?"

Kommentaar Eesti Päevalehes 23.10.2009

Kõik lapsed on võrdväärsed ning neil on õigus võrdsele kohtlemisele (lapse
õiguste konventsiooni art.2). Sündimisest saadik kasvab ja areneb laps
sotsiaalses kommunikatsioonis teiste inimestega. Lastel on vaja
kindlustunnet, et nende vanemad on nende jaoks olemas, annavad tuge ning
selget ja ausat teavet, esitavad selgeid ootusi ja loovad turvalise
keskkonna" paiga, kus nad saavad oma vanematelt eelkõige soojust ja
lugupidamist.

 Eesti ühiskonnas suhtutakse erinevatesse peremudelitesse eelarvamustega.
Tavapäraselt eeldatakse mehe-naise ja laste kooslust. Kuid inimesed valivad
demokraatlikele vabadustele toetudes järjest enam erinevaid kooselamise
vorme: vabaabielud, üksik- ja vallasvanemad, kooselud koos peres kasvavate
võõraslastega ja samasooliste pered. Teaduslikult ei ole tuvastatud, et
järeltuleva põlvkonna üleskasvatamise seisukohalt pakuks samasooliste pere
lapsele vähem turvalisust ja arenguvõimalusi. 

 Malle Hallimäe

valdkonnajuht

Lastekaitse Liit

Tel 6311 128

malle@lastekaitseliit.ee