Pressiteade: Kümme aastat Koolirahu programmi

28. september 2009

 LASTEKAITSE  LIIDU  INFOKESKUSE  PRESSITEADE

 Kümme aastat Koolirahu programmi: koolirahu = hingerahu + töörahu

 Lastekaitse Liit tähistab 30. septembril Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, auditoorium 218) Koolirahu programmi 10. tegevusaastat seminariga "Koos on hea". Kell 11.00 algaval seminaril räägitakse sellest, mis teeb kooli heaks ja turvaliseks.

 Seminari modereerib ja sissejuhatava ettekande teeb mittetulundusühingu TORE esimees Ülo Vihma, kes räägib, millest algab koolirahu ning mida saab koolides koolirahu saavutamiseks ära teha. Ülo Vihma arvab, et koolirahu ei teki sellest rääkimisega, vaid seda kandva käitumisega. "Koolis käivad nii õpilased kui õpetajad, järelikult tuleb väärtuskasvatuse ja suhtlemisoskuste arendamisega tegelda mõlemal tasandil. Parim tulemus saavutatakse siis, kui sellesse töösse on kaasatud kogu kool," tõdeb  Ülo Vihma.
 
 Tugiõpilasliikumine TORE on olnud Koolirahu programmis tegev selle  loomise hetkest ning TORE missioon on aidata luua õppimist ja õpetamist soodustavat õpikeskkonda, suurendada nende inimeste hulka, kes taunivad  vaimset ja füüsilist vägivalda koolis ning kannavad ja levitavad üksteist toetavat ja erinevusi sallivat mõtteviisi.  Sellest, mida torekad on koolides teinud koolirahu loomiseks, kõnelevad MTÜ TORE tegevjuht Marju Jaanimäe ning koolipsühholoog, Valga Gümnaasiumi TORE ringi juhendaja Endla Lõkova, kes teadvustab: "TORE loob, toetab ja teostab koolirahu igas õpilases ja õpetajas eraldi, seejärel grupis, siis klassis ja lõpuks kogu koolis. Koolirahu = hingerahu + töörahu. Koolijuhtide ja õpetajate seisukohalt on peamiseks eesmärgiks töörahu ja soodne vaimne õpikeskkond, õpilastele aga hingerahu, tõrjutuse ja kiusamise vähendamine."

 Kooli hoolekogu rollist, lastevanemate kaasamisest ja osalusest soodsa õpikeskkonna loomisel räägib Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi hoolekogu esimees Jaan Metssalu, kes on hoolekogu loomisest saadik seda  palju aastaid edukalt juhtinud ning saanud 2002. aastal Rapla valla haridusauhinna "Rapla Rüblik".

 Viis tundi kestvas arutelus on veel mitmeid tähelepanu köitvaid ettekandeid ning on jäetud aega diskuteerimiseks. Teave seminarist on juba äratanud tähelepanu.  Lastekaitse Liidu juht Alar Tamm nendib: "Vajame jätkuvalt arutelusid, teavet headest kogemustest ning õpilaste aktiivset osalust neid puudutavates küsimustes.  Soodsa ja turvalise koolikeskkonna loomisega tuleb tegelda pidevalt, mitte kampaania korras."

 Lastekaitse Liidu Koolirahu programmi koduleheküljelt www.koolirahu.eu leiate 30. septembril toimuva seminari täpsema ajakava (uudis) ning teavet Koolirahu programmist ja  positiivsetest kogemustest (kasulikku).

Pressiteate koostas:
Ants Tammar,
Lastekaitse Liidu infokeskuse Märka Last infojuht
6418 486, 51 14 665

Info:                                                        Lisainfo:
Alar Tamm                                              Liivia Tuvike
Lastekaitse Liidu juhataja                       Lastekaitse Liidu koolituskeskuse juhataja
alar@lastekaitseliit.ee                             koolitused@lastekaitseliit.ee
tel: 63 11 128,  50 86 656                        62 63 128,  52 07 99,  55 604 252