Koolirahu seminar “Koos on hea”

14. september 2009

Koolirahu seminar "KOOS ON HEA"

Seminar toimub 30.septembril 2009 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis, Uus-Sadama 5, kell 11.00-16.00
Eesmärk: Arutleme koos selle üle, mis teeb kooli heaks ja turvaliseks, kuidas teha koostööd erinevate organisatsioonidega ja kuidas luua tihedamaid sidemeid teiste eluvaldkondade esindajatega.

Päevakava :
10.30 " 11.00   Osavõtjate registreerimine ja hommikukohv
11.00  – 11.10  Tervitussõnad:
              Alar Tamm " Lastekaitse Liidu juhataja
              Siiri Lepasaar " Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert
11.10 " 11.30  Sissejuhatav ühisesitlus: Kust tuleb rahu kooli?
             Ülo Vihma –  juhtimiskoolitaja ja konsultant, MTÜ NÜ TORE juhatuse esimees
              Mida torekad on koolides üle Eesti teinud koolirahu loomiseks
              Marju Jaanimäe "  MTÜ NÜ TORE  tegevjuht
 11.30 " 11.50  Küsimused ja arutelu
 11.50  – 12.10  Hääl ja Meel
              Aarne Saluveer –  Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor
 12.10 " 12.30  Küsimused ja arutelu
 12.30 " 12.50  TORE " koos on hea.
             Endla Lõkova –  koolipsühholoog, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige, TORE ringi
             juhendaja Valga Gümnaasiumis, MTÜ NÜ TORE juhatuse liige
12.50 " 13.10  Küsimused ja arutelu
13.10  – 14.00  Laiendatud kohvipaus
14.00  -14.20  Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi positiivsed kogemused lapsesõbraliku koolikeskkonna loomisel
              Jaan Metssalu –  Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi hoolekogu esimees
14.20 " 14.40  Küsimused ja arutelu
14.40  – 15.10  Kuidas kaasata õpilasi? Kuidas kaasata vabatahtlike?
               Priit Jõe " Kurtna  Kooli loodusainete õpetaja, programmi Noored Kooli osaleja
               Kaire Kroos " programmi Noored Kooli tegevjuht
               Marek Kusmin  – Swedbanki-i IT arenduse osakond ekstreemprogrammeerimise mentor
15.10 " 15.30  Küsimused ja arutelu
15.30  " 16.00 Kokkuvõte seminarist "KOOS ON HEA"  Ülo Vihma
Osalejate ühisavaldus "Koolirahu" jaoks olulistele organisatsioonidele ja võimalikele partneritele.
Seminari modereerib Ülo Vihma
Vajalik eelnev registreerimine. Palume registreerida hiljemalt 25.septembriks 2009a.
Lisainfo ja registreerimine: 62 63 128, 52 07 99, 55 604 252 või koolitused@lastekaitseliit.ee
SEMINAR ON KÜIGILE OSAVÜTJATELE TASUTA.