Pressiteade: Koolirahu väljakuulutamine Rakveres

27. august 2009

LASTEKAITSE LIIDU INFOKESKUSE PRESSITEADE

 Koolirahu väljakuulutamine Rakveres

 Tarkusepäeval, 1. septembril algusega kell 14.00 on  Rakvere Rahvaaias üle-eestiline kümnes Koolirahu väljakuulutamise tseremoonia. See on meile iga-aastaseks meeldetuletuseks, et turvaline ja sõbralik koolikeskkond tekib õpilaste, õpetajate, koolijuhtide ja lapsevanemate ning erinevate koolieluga seotud huvigruppide omavahelises koostöös. Sellepärast ongi algava õppeaasta  sõnumiks: koos on hea ja koos saame koolielu meeldivamaks muuta.
 1999. aastal algatas Eesti Noorsootöö Keskus Soome õpilaste ja Mannerheimi Lastekaitse Liidu eeskujul koolirahu programmi ning alates 2008. aastast on programmi koordineerijaks Lastekaitse Liit. Koolirahu programmis osaleb aktiivselt 61 üldhariduskooli ning traditsioonilisteks tegevusteks on plakatikonkurss ja koolirahu väljakuulutamise tseremoonia.
 Selle aasta Koolirahu plakatikonkursi "Koos on hea" võitjaks tuli Tääksi Põhikooli 5. klass. Plakati tegid Laura Rink, Sander Saar, Maarja Hiiemäe, Triin Kingisepp ja Tiit Kahila. Nende loovtööst tehti Koolirahu väljakuulutamise reklaamplakat.
 Koolirahu väljakuulutamise tseremoonia on igal aastal 1. septembril  ühes Eesti linnas. Sel õppeaastal on  Koolirahu eestvedajaks, kuulutajaks ja sõnumi kandjaks Rakvere linn.  Enne tseremooniat on  Rakvere Kolledžis algusega kell 11.45 konverents, kus õpilased , õpetajad, koolijuhid ja haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas räägivad turvalisest koolist, koolirahu vajalikkusest, eesmärkidest ja soovidest. Pärast konverentsi on rongkäik hariduskivi juurde, sealt minnakse Rakvere Rahvaaeda, kus esinevad sõnavõtuga Rakvere linnapea Andres Jaadla, Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm ja minister Tõnis Lukas. Eesti Üpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Sille Lukk ja minister Tõnis Lukas loevad ette ja allkirjastavad koolirahulepingu, mis edastab soovid: märkame, kuulame ja tunnustame üksteist. Oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist. Hoidume vägivallast ja meelemürkidest " kool peab olema turvaline ja mõnus paik! Teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus. Armastame õppimist ja õpetamist!
 2010/2011 õppeaasta Koolirahu väljakuulutamine on Elvas.
 

Info:

Merike Kuuse,
Rakvere Linnavalitsuse haridusspetsialist
merike.kuuse@rakvere.ee
tel: 32 22 336

Alar Tamm,
Lastekaitse Liidu juhataja
alar@lastekaitseliit.ee
tel: 63 11 128,  50 86 656