1. septembril Koolirahu väljakuulutamine Rakveres

21. august 2009

Koolirahu väljakuulutamise tseremoonia 01. septembril Rakveres
Koolirahu väljakuulutamise tseremoonia on meile iga-aastaseks meeldetuletuseks, et soodsa ja turvalise koolikeskkonna loomisega peab tegelema aastaringselt. Koolirahu tseremoonia ühendab nii õpilased, õpetajad, kooli juhtkonna kui ka lapse-vanemad tegutsema ühise eesmärgi nimel " parem koolikeskkond.

Koolirahu mudeli on loonud Soome õpilased ning Mannerheimi Lastekaitse Liit. Koolirahu hakati juurutama 1990. a. alguses ning sellest on saanud Soome koolisüsteemis mitteformaalse hariduse tugevdamise nurgakivi. Eestis algatati Koolirahu programm 1999. aastal Eesti Noorsootöö Keskuse eestvedamisel, koostöös MTÜ T.O.R.E. (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis), Eesti 4H ja Eesti Üpilasomavalitsuste Liiduga. Järgnevate tegevusaastate jooksul liitus programmiga erinevate tegevuste näol Eesti Politsei, Lastekaitse Liit, Eesti Gaidide Liit, Noored Kotkad, Euroopa Noored, UNICEF, MTÜ Naabrivalve: koolivalve, Eesti Noorteühenduste Liit. Alates 2008. aastast on Koolirahu programmi eestvedajaks Lastekaitse Liit. Käesolevaks ajaks on kasvanud nii koostööpartnerite kui ka liitunud koolide arv. Koolirahu programmi eesmärgiks on  saavutada üheskoos suurte ja väikestega, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Koolirahu programm toetab kooli enese initsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel, propageerides rõõmsameelset ja turvalist koolikeskkonda, kus kõigil on meeldiv olla.

Kava:

Koolirahu   väljakuulutamise   tseremoonia   2009/2010   õppeaasta                          

11.45
Algab Rakvere Kolledzi saalis  õpilaskonverents, kuhu ootame Haridus-ja Teadusministeeriumi esindajaid, omavalitsusjuhte, koolijuhte, lapsevanemaid ja ajakirjanike. Teema on "Turvaline koolikeskkond. Koos on hea!". Arutelu kestab 80minutit. Moderaator Toivo Niiberg. Peale konverentsi lõppemist on osavõtjad oodatud hariduskivi juurde.
Rakvere Kolledž aadressil Pikk 40.
12.45
kogunemine keskväljakul ehk siis "võimalus seista  21. sajandi väljaku halli-mustamustrilisel graniitparketil, keset müstilisi kollaste kuplitega lampe".  Keskväljakut on lihtne leida ja seal on piisavalt ruumi.
Päeva info, GoLive piletite müük
12.55
Linnapea Andres Jaadla poolt ürituse avamine.
Päevajuht on Ilja Golumb
Keskväljak aadressil Turuplats.
13.00
Alustame linnaorkestri juhatusel rongkäiguga  ja suundume läbi kauni kirikupargi hariduskivi juurde. Kivi tähistab koolihariduse andmise algust Rakveres. Hariduskivi juures oleme käinud oma linna koolide esindustega igal aasta  1. septembril kooliaasta algust tähistamas. Sellest on kujunenud ilus traditsioon.  Sel aastal esineb väikse etteastega Rakvere Põhikooli esindus. Kõnelevad Rakvere linnapea Andres Jaadla ja LKL juhataja Alar Tamm jt.
Hariduskivi  aadressil Pikk 19.
Hariduskivi juurest läheme edasi Rakvere Rahvamaja juurde ilusasse mõisaparki. Mõisapargi nimeks sai pärast Eesti Vabariigi kehtestamist Rahvapark. Pargis on mitu tiiki ja mänguväljak.
14.00
Alustame Rakvere Rahvamaja terrassilt tseremooniaga, mis sisaldab linnapea Andres Jaadla kõnet, Alar Tamme kõnet, minister Tõnis Lukase kõnet, Koolirahu lepingu ette lugemist ja allakirjutamist Eesti Üpilasesinduste Liidu juhatuse esimehe ning haridus- ja teadusministri poolt. Esineb Chalice ja  RG segakoor.
Lennutame taevasse hulga  õhupalle/rahupalle!
Rahvapark aadressil Kreutzwaldi 2a.
15.45
Siirdume üle Rahvamaja/Rakvere Teatri esise platsi mööda Vallikraavi tänavat Tarva juurde.
Tarvas on saanud pähe toreda koolimütsi.
Koolijuhtide tervitus.
Tarva juures saab teha suurepärase ühisfoto.
Lõpp 16.00

Info: Merike Kuuse Rakvere LV Haridusspetsialist, merike.kuuse@rakvere.ee, 3222336