Õppefilm lapse õigustest

0.00 

Description

VHS videofilm põhineb ÜRO lapse õiguste konventsiooni sisul ning on sellena käsitletav õppevahendina lapse õiguste temaatika vahendamisel lastele.
Lapse õiguste tutvustamise eesmärgiks on suurendada lastes enesekindlust ja usku oma võimetesse, arendada suhtlemisoskust ning julgustada toime tulema igapäevaelu väljakutsetega. Samuti aitab film selgitada, milleks on vaja tagada inimesele teatud õigused ning missugune vastutus kaasneb oma õiguste kasutamisega.
Õppefilm on mõeldud kasutamiseks eelkõige koolieelsetes lasteasutustes lapse õiguste teema käsitlemisel. Õppefilmi on valitud koolieelikule lähedasemad, mõistetavamad ning tema elu otseselt puudutavad teemad.
Filmi eesmärgiks on ärgitada lapsi aktiivselt kaasa mõtlema ning oma arvamust väljendama.

Õppefilm koosneb ühest sissejuhatavast ning seitsmest iseseisvast loost, millest igaüks illustreerib ühte kindlat igale lapsele kuuluvat õigust. Erinevaid lugusid ühendavad vaheklipid, mis on esitatud vestlusena jutustaja ja kahe peategelasest lapse vahel. Õppefilmi kogupikkus on 40 minutit.

Õppefilmi osad:
– sissejuhatav lugu
1. Kõigil lastel kogu maailmas on ühesugused õigused.
2. Õigus oma arvamusele.
3. Puudega lapse õigus osalemisele.
4. Lapse õigus olla koos perega.
5. Lapse õigus haridusele.
6. Lapse õigus olla kaitstud igasuguse vägivalla eest.
7. Lapse õigus nimele.

Õppefilmi erinevate osade ühendajaks on muinasjutuline tegelane Härra, kelle ülesandeks on aidata ekraanil toimuvat selgitada. Iga loo lõpus ilmub ekraanile lühike selgitav tekst ning küsimus lastele, mille õpetaja lastele ette loeb. Õppefilmi on otstarbekas kasutada lugude kaupa, kuid õppetsükli lõpus teemade kordamisel võib filmi ka tervikuna vaadata.

Kuna filmilood ärgitavad lapsi kaasa mõtlema ning oma arvamusi välja ütlema, siis soovitame neid kasutada sissejuhatusena vastava teema käsitlemisel. See tähendab, et peale filmiklipi vaatamist saab õpetaja erinevate tegevuste kaudu teemat edasi käsitleda ning innustada lapsi oma arvamust väljendama. Muidugi on õpetajal alati võimalus leida ise kõige sobivam variant õppefilmi kasutamiseks.

_________________________________________________________________________
MTÜ Lastekaitse Liit on ühiskonnas lapse õigusi mõjukalt edendav organisatsioon, mis algatab ja viib ellu lastekaitsealaseid tegevusi ning toetab igakülgselt oma liikmeid. Soovides panustada Lastekaitse Liidu tegevustesse annetusega, saad seda teha siin.

Category: