Uudised ja teated

Täna on rahvusvaheline lapse õiguste päev!

20. November 2017

Täna, 26 aasta eest, 20. novembril 1991, jõustus Eestis ÜRO lapse õiguste konventsioon, millega Eesti on kohustatud tagama igale siin elavale lapsele rahvusvaheliselt tunnustatud õigused. Tänasega saab alguse Lastekaitse Liidu poolt novembris tähistatava lapse õiguste kuu sündmusterohkeim nädal: 23. novembril toimub Lastekaitse Liidu järjekorras IX tasuta seminar lastekaitsetöötajatele teemal “Lapse heaolu hindamine” . 24. novembril […]

Täna on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev

18. November 2017

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 34 kohaselt on igal lapsel õigus olla kaitstud igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse väärkohtlemise eest. Väärkohtlemise vähendamisel on oluline osa ennetustegevusel –  hoia oma suhet lapsega lähedasena. Kui sul on aga kahtlus, et sinu, sinu tuttava, sõbra, kolleegi või naabri laps on sattunud väärkohtlemise ohvriks, siis teavita politseid või oma […]

Seminari „Samal poolel – lapse poolel“ on keskmes lapse heaolu hindamine

23. November 2017

Täna, arutlevad Tallinna Ülikoolis üle 150 lastega seotud spetsialisti lapse heaolu hindamise teemal. Lastekaitse Liidu eestvedamisel koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga toimub lastekaitsetöötajatele ja sotsiaaltöötajatele vastavasisuline seminar sarjas „Samal poolel – lapse poolel“. Järgides ÜRO lapse õiguste konventsiooni suuniseid, saab iga lapsega töötav inimene (lastekaitsetöötaja, politseiametnik, kohtunik jne) kaasa aidata lapse õiguste ja heaolu tagamisele. Last puudutavaid otsuseid […]

Lastekaitse Liit osaleb Taanis konverentsil “Mobning anno 2017”

7. November 2017

Täna toimub Kopenhaagenis rahvusvaheline konverents “Mobning anno 2017”, mille avasõnades märkis Taani kroonprintsess Mary, et igal aastal alustavad üha uued ja uued väikesed lapsed programmi Fri for Mobbery kaudu mitte ainult kiusamise vastu, vaid asuvad õppima häid sotsiaalseid suhteid – ja nii juba kümme aastat. Lastekaitse Liidu programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” kaudu on ka […]

Lapse õiguste kuu – Lastekaitse Liidu iga-aastane traditsioon

6. November 2017

  Kogu maailmas tähistatakse 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. Lastekaitse Liit tähistab novembris lapse õiguste kuud, mille raames juhitakse traditsiooniliselt erinevate tegevuste raames tähelepanu ÜRO lapse õiguste konventsioonist tulenevatele põhimõtetele. ÜRO lapse õiguste konventsiooniga liitunud riikide valitsustel on kohustus teavitada elanikkonda lapse õiguste konventsiooni sätetest. Riigid peavad aktiivselt võtma kasutusele meetmeid, et jõuda kõigi […]

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub lapsi ja noori osalema ideekonkursil teemal  „Koostöös lapse heaks“

23. October 2017

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub lapse õiguste kuu raames lapsi ja noori osalema ideekonkursil teemal  „Koostöös lapse heaks“. Ootame ideekirjeldusi mistahes vormis kõikidelt 14–18 aastastelt lastelt ja noortelt. Konkursile ootame ideid, kuidas saaks koostöös kaasa aidata, et noor ei rikuks seadust. Mida peaksid lapsevanemad, lastekaitsetöötajad, õpetajad, noorsoopolitseinikud ja teised spetsialistid tegema selleks, et alaealised ei rikuks seadust? Alljärgnevalt […]

Mida Sinu laps internetis teeb?

18. October 2017

“Aita lapsel astuda esimese samme internetimaailmas – siis on suurem ka võimalus, et laps jagab vanemaga ka teismelisena oma internetikogemusi,” soovitab Lastekaitse Liidu internetiturvalisusele suunatud projekti “Targalt Internetis” projektijuht Malle Hallimäe. Tele2 tellitud Norstati rahvusvaheline uuring väidab, et umbes pooltele Eesti lastele ei ole kodus interneti kasutamise kohta ühtki reeglit kehtestatud. Loe edasi Eesti Päevalehest.

Sallivus, austus, hoolivus ja julgus – laste õppetöö kaasamine valimisvõitlusesse on kohatu

15. October 2017

MTÜ Lastekaitse Liit avalik pöördumine Valimiseelsesse erakondadevahelisse debatti haarati kiusamisest vaba elutee sümbol, Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ maskott Sõber Karu, mis on tuttav väga paljudele lasteaia- ja koolilastele, nende õpetajatele ja vanematele. Taani kroonprintsessi Mary poolt 2007. aastal ellu kutsutud metoodika jõudis Eesti lasteaedadesse 2010. aastal ja koolidesse 2013. aastal. Tänaseks […]

Raamat “Mina olen enda oma” pälvis Selge sõnumi auhinna!

13. October 2017

Raamat “Mina olen enda oma” on saanud parima tarbeteksti Selge sõnumi auhinna!    Telli tasuta raamat ja abimaterjal täiskasvanule eesti või vene keeles Lastekaitse Liidu e-poest või loe Lastekaitse Liidu kodulehel kas eesti või vene keeles.

Lastekaitse Liit säästva arengu komisjoni liikmena hakkab osalema üleilmsetes projektides

13. October 2017

Lastekaitse Liit on liikmeks koos teiste riigi pikaajalise jätkusuutliku arenguga seotud valdkondi esindavate katusorganisatsioonidega säästva arengu komisjonis, mis nüüdsest osaleb ka ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide seires ning elluviimises. Tegemist on 1996. aastal loodud valitsusväliste organisatsioonide esindajatest koosneva asjatundjate komisjoniga riigi pikaajalist säästva arengu poliitika analüüsimiseks. Lastekaitse Liitu esindab komisjonis president Loone Ots.