Uudised ja teated

Laste suvi peab jääma puhkuseks!

3. September 2017

Jaak Aaviksoo avaldus tõmmata lühemaks Eesti koolilaste suvevaheaeg tekitab nõutust ja nördimust. Ajal, kus me räägime järjest rohkem täiskasvanute korralise puhkuse pikendamisest ja tasustatud puhkepäevade lisamisest, on idee kärpida koolilaste pikka puhkust pehmelt öelda lühinägelik, aga raskelt väljendudes last mitte arvestav. Aaviksoo (ja reporter) lähtuvad ühe koolipoisi soovist minna kooli juba augustis, sest kodus olla […]

Koolirahu linn 2017/2018 õppeaastal on Tartu!

1. September 2017

  1. septembril kuulutatakse Tartus Raekoja platsil välja algava õppeaasta Koolirahu. Lepingu allkirjastavad Tartu linnapea, haridus- ja teadusministeeriumi esindaja, MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja MTÜ TORE. Koolirahu eesmärgiks on ühendada õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad tegutsema ühiselt parema koolikeskkonna nimel. Koolirahu suunab noorte ja suurte ühist teekonda sõbraliku ning turvalise kooli poole. Selle […]

Lastekaitse Liidu pöördumine põhikooli õpilaste koolikoti kaalu vähendamiseks

29. August 2017

Haridus- ja Teadusministeerium hm@hm.ee                                                                            Kuupäev digitaalallkirjas nr 1/2-55 Aastast aastasse kerkib enne järjekordse õppeaasta algust ülesse õpilaste koolikoti kaalu küsimus. Iga kord tõdetakse, et põhikoolis ja eriti algklassides on koolikott üle mõistuse raske[1] ning otsitakse süüdlasi, kelle tegemata jätmise tõttu koolikott mitte kuidagi kergemaks ei muutu. Ka MTÜ Lastekaitse Liidu poole on aastate jooksul korduvalt […]

Kiusamisest vabaks! metoodikaga liitus Tallinna Inglise Kolledž

28. August 2017

Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ astub jõudsalt edasi! Koolitervikliku lähenemise kaudu toimus 28.-29. augustini Haridus- ja Teadusministeeriumi toel Tallinna Inglise Kolledžis „Kiusamisest vabaks!“ metoodika koolitus kogu selle väärika ja ja innovaatilise kooli perele. Nii õpetajad kui juhtkonna liikmed arutasid ja õppisid  ühise kooliperena, kuidas suunata nii lapsi kui neid ümbritsevaid täiskasvanuid olema heades suhetes […]

Lastekaitse Liit ja Eesti Advokatuur on taas ühiselt peredele abiks.

23. August 2017

Tänasest algavad suvise pausi järel uuesti kolmapäevased tasuta õigusnõustamised perekonnaõiguse teemadel projekti “Hea nõu lastega peredele” raames. Eelmisel poolaastal sai koostöö raames tasuta õigusnõustamist kokku 86 inimest Tallinnas, Hiiumaal ja Sillamäel. Täname advokaate, kes on juba kaheksandat aastast kestva projekti raames oma teadmistega abiks lastega peredele! Loe ka nõuandvaid juriidilisi artikleid projekti  “Hea nõu lastega […]

Lastekaitse Liidu poolaasta möödus töiselt – Eestimaa suves võtame korraks hoo maha ja teeme tehtust kokkuvõtte

13. July 2017

2017. aasta esimene pool oli Lastekaitse Liidu jaoks tegevusterohke – lapse õiguste eest seisjana panustasime seadusloomesse ja osalesime erinevatel aruteludel, koolitasime spetsialiste ning andsime lastega peredele nõu, kuidas parimal moel toime tulla. LASTE OSALUS. ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt tuleb lapsi ja noori kaasata neid puudutavate küsimuste lahendamisse ning küsida selles osas nende arvamust. Meie […]

“Kiusamisest vabaks!” metoodika sümbol Sõber Karu rõõmustas lapsi tantsupeo harjutusväljakul

29. June 2017

Lastekaitse Liit on nii mõtetes kui tegudes kaasas XII noorte laulu- ja tantsupeol. Harjutuspäevadel liidu Tallinnas Endla tänaval asuvasse kontorisse kostunud rõõmus melu tantsulaste harjutusväljakult äratas programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ sümboliks oleva Sõber Karu suveunest ja viis ta 1.-2. klasside segarühmade laste sekka. Tänaseks koolipinki sirgunud lapsed üle Eesti olid juba lasteaiaajast tuttavat […]

Tasuta perekonnaõiguslikud juriidilised nõustamised jätkuvad taas 23. augustil

21. June 2017

Lastekaitse Liidus jätkuvad tasuta perekonnaõiguslikud nõustamisted taas 23.08! Ajavahemikul 18.01-14.06.2017 toimus koostöös Eesti Advokatuuriga kokku 86 nõustamist, tagasiside väga positiivne. Suur tänu advokaatidele, kes oma aega ja teadmisi projekti Hea nõu lastega peredele raames panustavad. Loe lingilt ka nõuandvaid juriidilisi artikleid nii eesti kui vene keeles.

Valio ja Lastekaitse Liit saadavad abi vajavad lapsed taas trenni

15. June 2017

Valio ja Lastekaitse Liit käivitavad taas laste spordiharrastuste toetamiseks Liblikaefekti heategevusprogrammi ning kutsuvad kõiki märkama noori sporditalente, kes vajavad spordiharrastusega tegelemiseks toetust. “Eelmisel aastal sai tänu Liblikaefekti toetusele trenni minna 43 last. Et meie seas oleks võimalikult vähe neid lapsi, kelle jaoks on spordiga tegelemine rahalistel põhjustel kättesaamatu, otsustasime projekti ette võtta ka sel aastal,” […]

Lapse õigused tuleb töösuhtes seada esikohale

8. June 2017

Viimastel päevadel on ühiskonnas kirgi kütnud lehelaste töötamine. Kahjuks on teema kajastuses lapse huvid taas kõrvale jäetud. Lastekaitse Liit kui lapse huvide kaitse organisatsioon leiab oma kohuseks olevat lapse õiguste tagamise töösuhtes. Lapse õiguste edendamine ja kaitse on Eesti Vabariigi üks põhiseaduslikest eesmärkidest. Rahvusvaheliselt on see oluline teema ka Euroopa Liidus ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis. ÜRO […]