Uudised ja teated

Raamat “Mina olen enda oma” pälvis Selge sõnumi auhinna!

13. October 2017

Raamat “Mina olen enda oma” on saanud parima tarbeteksti Selge sõnumi auhinna!    Telli tasuta raamat ja abimaterjal täiskasvanule eesti või vene keeles Lastekaitse Liidu e-poest või loe Lastekaitse Liidu kodulehel kas eesti või vene keeles.

Lastekaitse Liit säästva arengu komisjoni liikmena hakkab osalema üleilmsetes projektides

13. October 2017

Lastekaitse Liit on liikmeks koos teiste riigi pikaajalise jätkusuutliku arenguga seotud valdkondi esindavate katusorganisatsioonidega säästva arengu komisjonis, mis nüüdsest osaleb ka ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide seires ning elluviimises. Tegemist on 1996. aastal loodud valitsusväliste organisatsioonide esindajatest koosneva asjatundjate komisjoniga riigi pikaajalist säästva arengu poliitika analüüsimiseks. Lastekaitse Liitu esindab komisjonis president Loone Ots.

Tutvu värske kordusküsitluse “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” tulemustega!

10. October 2017

Aastal 2017 saavad esmakordselt kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel osaleda ka vähemalt 16-aastased noored. „Noorte osalemine enda ja ümbritseva elu korraldamisel ning vabatahtlikus tegevuses loob baasi tugeva kodanikuühiskonna arengule, milles noored on aktiivseks sotsiaalsete muutuste osapoolteks,“ rõhutasid Dalia Doman ja Linda Tälli Lastekaitse Liidu Noortekogust oma ettekandes märtsis toimunud 13. Linnade ja Valdade Päeval. MTÜ Lastekaitse […]

Rahvusvahelise projekti MAPChiPP ümarlaud

6. October 2017

Lapsesõbraliku õigusemõistmise ümarlaud toimus Justiitsministeeriumis 25. septembril. Ümarlaual arutati rahvusvahelistest suunistest tulenevaid ootusi spetsialistidele, tänase praktika kitsaskohti ning katsetati Euroopa Põhiõiguste Ameti kontrollküsimustikku, mis aitab spetsialistidel lähtuda lapsesõbraliku kohtlemise põhimõtetest. Ümarlaua korraldas Lastekaitse Liit koostöös Justiitsministeeriumiga rahvusvahelise projekti MAPChiPP raames. Loe projektist lähemalt siit.

Kandideeri Lastekaitse Liidu stipendiumile!

4. October 2017

MTÜ Lastekaitse Liit ootab sooviavaldusi Lastekaitse Liidu fondi stipendiumikonkursile. Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast, osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Selle taotlejalt eeldatakse märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal, näiteks aineolümpiaadid, spordivõistlused, konkursid või muu selline.   Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada põhi- ja […]

Laste heaolu tõstev koostööprojekt

1. October 2017

MTÜ Lastekaitse Liit on ühinenud Balti riikide koostööprojektiga, mille eesmärgiks on parendada noorsootöö kvaliteeti Balti regioonis. Projekti tegevustega edendatakse tõenduspõhiseid  noortepoliitika ja noorsootöö praktikaid, sh luuakse noorte heaolu monitooringusüsteem. Projekti tegevustega toetatakse nii riikliku, piirkondliku kui ka kohaliku tasandi noortepoliitikat ja noorsootööd ning tõstetakse selles valdkonnas praktiseerivate inimeste kompetentse. Lisaks kogutakse ja levitatakse informatsiooni, mille […]

Video koolirahu sõlmimisest Tartus

26. September 2017

Lastekaitse Liidu eestvedamisel sõlmiti 1. septembril kaheksateistkümnendat korda Koolirahu. Alanud õppeaastal kannab Koolirahu Tartu linn. Vaata valminud meeleolukat videot, mille autoriks Riho Raave.

Lastekaitse Liidu “Kiusamisest vabaks!” metoodika koolitustele on veel vabu kohti!

20. September 2017

2017.a  sügisel algavad taas „Kiusamisest vabaks!“ põhikoolitused lasteaedadele: 19.-20. septembril Tallinnas 03.-04. oktoobril Tallinnas 16.-17. oktoobril Tartus 23.-24. oktoobril Tartus 31. oktoobril – 01. novembril Pärnus 14.-15. novembril Viljandis 16.-17. novembril Tallinnas (vene keeles) 28.-29. novembril Narvas (vene keeles) Koolitusgrupid on komplekteeritud kevadel esitatud sooviavalduste alusel. Üksikutesse gruppidesse on veel vabu kohti, nende osas info […]

Eestis käivitus küberkiusamise vastane kampaania

7. September 2017

Sel nädalal algas Eestis küberkiusamise vastane kommunikatsioonikampaania, mille eesmärk on küberkiusamise probleemi märgata, vähendada ja ennetada. MTÜ Lastekaitse Liit viis eelmise aasta sügisel koolinoorte seas läbi küsitluse, mille tulemused olid jahmatavad: enam kui 25% küsitletud lastest ja noortest (4.-12. klasside õpilased, kokku enam kui 1000 last) tunnistas, et on viimase aasta jooksul kokku puutunud küberkiusamisega. […]

Lastekaitse Liidu ja Justiitsministeeriumi koostöös ilmus lasteraamat “Mina olen enda oma”

6. September 2017

Lastekaitse Liit avaldas raamatu “Mina olen enda oma”, mis annab lastele oskuse eri olukordades toime tulla, ennast kehtestada, piire seada ning õpetab käituma läbi eluliste lugude. Raamatu autor Juhani Püttsepp ütles, et see on raamat, mida ta julgeb ka oma tütrele ette lugeda. Tõnu Poopuu, Lastekaitse Liidu juhatuse liige: “Juhani Püttsepp kirjutab oma lasteraamatus väga […]