Meediakajastus

Rein Lang: visalt kaob arvamus, et vanemad võivad teha lastega, mida tahavad

9. detsember 2019

Ajakirjandus peab lastega seotud teemade käsitlemisel juhinduma eetikakoodeksist, aga mõne artikli või saate pärast kogu lastekaitse temaatika kajastamise ära keelamine ei täida laste kaitsmise eesmärki, arvas Väino Koorberg Kuku Raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses». Loe edasi ja kuula: https://arvamus.postimees.ee/6845786/rein-lang-visalt-kaob-arvamus-et-vanemad-voivad-teha-lastega-mida-tahavad

Kiik: laste huvid peavad olema ajakirjanduses kaitstud

29. november 2019

http://www.pealinn.ee/newset/kiik-laste-huvid-peavad-olema-ajakirjanduses-kaitstud-n248103 “Teema on tõsine ja vajab kõigi laste heaolu eest seisvate ametkondade, ühenduste ning meedia väljaannete ühist pingutust, et tagada laste huvide parem kaitstus nii ajakirjanduses kui sotsiaalmeedias,” rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik. Kiik otsustas kokku kutsuda ümarlaua, et arutada, kuidas on teravate sotsiaalsete teemade avalikul käsitlemisel kaitstud laste huvid ning kuidas tagada lastekaitsetöötajate töörahu.

Omavalitsuste sotsiaaltöötajad tahavad keelata lastekaitsejuhtumite avaliku käsitluse

29. november 2019

https://www.err.ee/1007658/omavalitsuste-sotsiaaltootajad-tahavad-keelata-lastekaitsejuhtumite-avaliku-kasitluse Lastekaitse liidu nõunik Mart Valner ütles, et keelamisega probleemi ei lahenda. Küll aga peaks ajakirjanduse eneseregulatsioon tugevnema. Ta tõi esile ka selle, et pahatihti on konkreetsest juhtumist rääkivad lood ühepoolsed, kuna lastekaitsetöötajad lihtsalt ei tohi rääkida. “Siis tekib see olukord, et langeb lastekaitsetöötajate maine, mis juba otseselt võib tuua kaasa olukorra, et lapsed ei […]

Lapse õiguste päeva tähistati konverentsiga

20. november 2019 https://eestielu.goodnews.ee/lapseoigustepaeva-tahistati-konverentsiga/

Lapse õiguste päev: vaata üle, millised on sinu lapse õigused

20. november 2019

https://nipiraamat.ohtuleht.ee/965368/lapse-oiguste-paev-vaata-ule-millised-on-sinu-lapse-oigused

Parim abivahend kiusamise vastu on laps, kes saab olla tema ise

19. november 2019

Heade suhete tähendus on aktuaalseks teemaks nii lastegruppides kui täiskasvanute kooslustes, see on tähtis teema nii kodude kui haridussüsteemi jaoks ja mõjutab kõiki ühiskondlikke suhteid. Järjest enam on tähelepanu all kiusamise ennetamine ja kiusamisjuhtumid, mis on alati seotud inimestevaheliste suhetega. Nii kirjutab “Kiusamisest vabaks!” programmi koolitaja Auli Andersalu-Targo Lastekaitse Liidu ajakirjas Märka Last ja Postimehes. […]

Otseülekanne konverentsilt «Lapse õigus olla tema ise»

19. november 2019

ps://tv.postimees.ee/6827030/otseulekanne-konverentsilt-lapse-oigus-olla-tema-ise Mittetulundusühing Lastekaitse Liit korraldab kolmapäeval, 20. novembril rahvusvahelise aastakonverentsi «Lapse õigus olla tema ise».Ürituse otseülekanne algab Postimehe veebis kell 10. Tänavune konverents keskendub ühele teravamale probleemile praeguses Eesti ühiskonnas – kiusamisele. Mitte ainult kiusamisele koolis, vaid kiusamisele kogu haridusteel ja ühiskonnas. Konverentsil teevad teiste seas ettekanded EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats, kes vaatleb kiusamist kui väärtuste […]

Huvitav, kas nad on seal teki all päriselt ka paljad?

19. november 2019

Laps võtab üle vanemate hoiakud ka seksuaalteemadel – seda isegi siis, kui lapsevanemad temaga neid teemasid ei käsitle. Oluline on lapse kehast, seksuaalsusest ja sellega seotud turvalisusest kõneleda viisil, mis on mugav nii lapsele kui täiskasvanule endale. Kusjuures iga lapsega tegelev täiskasvanu on ühtlasi tema seksuaalkasvataja. https://lood.delfi.ee/perejakodu/lasteaialaps/huvitav-kas-nad-on-seal-teki-all-pariselt-ka-paljad?id=88099225

Kuidas rääkida lapsega seksist ja kaitsta teda seksuaalse väärkohtlemise eest?

18. november 2019

Igal lapsel on õigus tervisele ja arengule ning olla kaitstud vägivalla ja väärkohtlemise eest. Nende õiguste tagamine on esmajoones lapsevanema või hooldaja ülesanne. Väikese inimese igakülgseks ja turvaliseks arenguks tuleb talle anda ka seksuaalkasvatust ning ühtlasi rääkida sellega seotud ohtudest, sh seksuaalsest väärkohtlemisest, kirjutatakse Lastekaitse Liidu veebikirja Märka Last viimases numbris. Loe edasi: https://sobranna.postimees.ee/6827232/kuidas-raakida-lapsega-seksist-ja-kaitsta-teda-seksuaalse-vaarkohtlemise-eest https://epl.delfi.ee/arvamus/lastekaitsjad-raagi-lapsega-seksist-avameelselt?id=88082657

Pressinõukogu soovitab enesetappude detailide avaldamisel olla delikaatne

6. november 2019

Pressinõukogu arutas lastekaitse liidu kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis ilmunud kümneaastase poisi enesetappu kajastanud lugude peale ja leidis, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava. Ühtlasi juhib pressinõukogu ajakirjanike tähelepanu sellele, et enesetappudest kirjutamisel ja rääkimisel tuleb olla ettevaatlik ja delikaatne. Loe edasi: https://www.err.ee/999766/pressinoukogu-soovitab-enesetappude-detailide-avaldamisel-olla-delikaatne