Noortekogu

27. October 2015
“Mul on õigus igal ajal oma mõtteid mõtelda, mul on õigus teistelegi oma mõtteid ütelda!“

Lastekaitse Liidu noortekogu on koht, kus meie, erinevaist Eestimaa paigust pärit lapsed, saame meid puudutavatel teemadel sõna sekka öelda ning oma arvamust väljendada. 2019-2020. aastal oleme loomas lisaväljundit Lastekaitse Liidu veebikirjale Märka Last. Nimelt on meil töös samanimeline dünaamiline infoplatvorm, mis võimaldab meil jõuda laste ja noorteni üle kogu Eesti. Ühtlasi tähendab see seda, et enam pole vaja tingimata olla Lastekaitse Liidu noortekogu liige, et meie tegemistest osa saada või mingil teemal sõna võtta. Märka Last portaal aitab meil erinevatest vaatenurkadest ja läbi erinevate meetodite (fotod, videoklipid, omalooming, arvamuslood, foorum jm) vastata küsimusele: “Kuidas elad, Eestimaa laps?” Kõigest lähemalt juba 2020. aasta alguses! :)

Saame tuttavaks

Kärg Valner (16) Lastekaitse Liidu esindaja Eurochildis
Tervitused lapse õiguste konventsiooni 30. juubeli puhul!

Dalia Doman (17) Lastekaitse Liidu mullune esindaja Eurochildis

Triin Sooäär (15) Järvamaa noorte esindaja Lastekaitse Liidus

Meie tegemised

Hetkel, 2019. aasta lõpus on meie peamiseks tegevuseks see, et paneme kokku täiesti uut kontseptsiooni, kuidas tekitada olukord, et meieni jõuaks erinevate laste ja noorte hääl üle kogu Eesti. Üheks konkreetseks meetodiks on dünaamilise infoportaali Märka Last kontseptsiooni väljatöötamine, mille pilootprojekti me koostöös Eurochildiga juba arendame. Nimelt kuulume me nende NEF (National Eurochild Forum) võrgustikku, kus meie roll ja ülesanne on “kokku koguda” erinevate meie riigi noorte arvamus ja seisukohad.

Lisaks olgu siin ära toodud paar meie viimast suuremat ettevõtmist.

Lastekaitse Liidu korraldatud meedialaager “Noorte kaasamine osalusvõimaluste laiendamiseks” tõi Tartusse kokku hulga meediahuvilisi noori. Tegemist oli kahepäevase kohtumisega, mille peamiseks eesmärgiks oli lisaks uute kontaktide saamisele ja mõtete vahetamisele läbi kogemuslugude osalejaid julgustada ja inspireerida.

Vaata tervet galeriid ja loe täispikka lugu siit


Loo lingi leiad siit

Lastekaitse Liidu noortekogu ajalugu

Kes ajalugu ei mäleta, elab tulevikuta…

7-26 aastaseid noori koondav Noortekogu tegutseb MTÜ Lastekaitse Liit juures alates 2004. aastast. Noortekogu loodi lastekaitsepäeval, 1. juunil. Tänaseks on Noortekogu märgitud ära ka MTÜ Lastekaitse Liit põhikirjas ja moodustab olulise osa MTÜ Lastekaitse Liit töös.

Noortekogu eesmärgiks on kaasata noori neid puudutavatesse küsimustesse, luues noortele võimaluse avaldada oma arvamust erinevatel teemadel ning viia ellu erinevaid tegevusi. Nii toimus Noortekogu eestvedamisel 101 last Toompeale noortefoorum ja Noorteparlament. Koostöös Lastekaitse Liiduga on toimunud mitmeid konverentse ja üritusi, korraldatud erinevaid töötubasid ja läbi viidud koolitusi lapse õiguste ja kaasamise teemadel.

Noortekogu töös osalemine ei eelda üheltki noorelt varasemat osalemiskogemust või kuuluvust mõnda organisatsiooni või ühingusse. Noortekoguga ühinejalt oodatakse julgust avaldada oma arvamust ja ideid ning aktiivsust osalemaks kohtumistel, erinevatel üritustel ja töötubades-koolitustel.


Kui soovid noortekogust rohkem teada, kirjuta aadressile liit@lastekaitseliit.ee

GALERII

Fotod: erakogu

Noortekogu juhendajad ja koordinaatorid Lastekaitse Liidu töötajad Kristi Märk ja Annika Silde