Aastakonverents 2018

Lastekaitse Liidu aastakonverents “Kuidas elad, Eestimaa laps? Lapsed muutuvas digimaailmas” toimub 22.novembril Hestia Hotel Europa konverentsikeskuses.

Digimaailm on loomulik osa meie igapäeva maailmast. Üha rohkem tarbime e-teenuseid ning seega aina olulisemaks saab oskus neid teenuseid teadlikult tarbida, aga ka kujundada. Lapsed õpivad uut tehnoloogiat kasutama kiiremini kui täiskasvanud, sest nad sünnivad maailma, kus arvuti ja nutivahendid on elu loomulik osa. Digimaailm kujutab lastele ühekorraga nii suurepäraseid võimalusi (õppimiseks, osalemiseks, suhtluseks, info tarbimiseks ja loomiseks) kui ka märkimisväärseid ohte (kahjustava materjali tarbimine, seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langemine, küberkiusamine jm).

Kuidas lapsed digitehnoloogiat ja selle pakutud võimalusi kasutavad, milline osa on digitehnoloogial lapse õpiprotsessis ja tema arengus, aga ka milliseid riske lapsed ja noored võtavad, milliseid ohte kogevad, millist teavet ja tuge digitaalses suhtlusvõrgustikes edukaks toimetulekuks vajavad ja kellelt. Milline on  täiskasvanute (õpetajate, lapsevanemate, lastega töötavate spetsialistide) roll laste ja noorte digipädevuse arengu toetamises. Need on teemad, millest konverentsil räägivad oma erialal tunnustatud spetsialistid Eestist, Soomest, Sloveeniast ja Suurbritanniast.

Info ja registreerimine konverentsi veebilehel https://konverents.lastekaitseliit.ee