Eile ja täna toimub koolitus “Koostöös lapse heaks!” Haljalas

21. oktoober 2020

Eile ja täna toimub Haljalas lapse heaolu toetavale multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule Lastekaitse Liidu koolitus “Koostöös lapse heaks!”. 

Tsiteerides ühte Haljala lapse heaolu toetava koostöövõrgustiku liiget teemal, miks seesugune koostöö vajalik on: “Et laps saaks abi kiiremini, efektiivsemalt ja suurema tõenäosusega. Hea tugivõrgustik pere ümber tagab suurema võimaluse, et õigel ajal on olemas abi ja toetus. Vastutus jaguneb mitme spetsialisti vahel ning see aitab vähendada vigu, mittemärkamist ning ülekoormust spetsialistidel.”

Omavalitsuste toetamiseks jätkab Lastekaitse Liit koolitustega ka 2021-2022. Koolitused toimuvad Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks“ raames, koostöös Sotsiaalkindlustusametiga.

 

 

Loe lisaks: