Täna ja homme toimub Valgas koolitus “Koostöös lapse heaks!”

29. september 2020

Täna ja homme toimub Valgas lapse heaolu toetavale multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule Lastekaitse Liidu koolitus “Koostöös lapse heaks!”. Koostöövõrgustiku ühised arusaamad lapse õigustest, heaolu hindamisest, analüüsimisest ja multidistsiplinaarsest koostööst tagavad abivajava lapse efektiivse ja tulemusliku aitamise.

Seekordne koolitus on järjekorras kaheksas, eelnevalt on koolitused on toimunud Viimsi, Põltsamaa, Märjamaa, Lääne-Harju, Lääne-Nigula, Viru-Nigula ja Saaremaa vallas. Koolitustel osalejad on 2018-2020 rõhutanud, et multidistsiplinaarne koostöö on abivajava lapse juhtumi lahendamisel vajalik eelkõige selleks, et lapse aitamine oleks efektiivne, tulemuslik ja terviklik.

Last ümbritsevad spetsialistid moodustavad tugivõrgustiku, nende multidistsiplinaarne koostöö aitab kaasa märkamisele, ennetamisele, koostööle ja terviklikule toetamisele.

“Laste ja perede probleemid on ühiskonnas muutuvad ja see nõuab erinevates valdkondades lastega töötavatelt spetsialistidelt laialdasi oskusi ja teadmisi ning pidevat enesetäiendamist ja õppimist. Seega on oluline ka multidistsiplinaarne koostöö edendamine ja koostöövõrgustike koolitamine,” rõhutab MTÜ Lastekaitse Liit lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar, kelle jaoks on koolitustelt kõlama jäänud lause – Koostöö kirjutatakse nelja tähega – MEIE. 

Tsiteerides ühte Valga lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse koostöövõrgustiku liiget: “Ilma koostööta ei ole võimalik juhtumeid lahendada, see on ainus võimalik viis kaasta asja lahendamisse erinevad valdkonnad, see tagab ametnikele ühes infoväljas olemise ja tegutsetakse efektiivselt ühe eesmärgi nimel. Multiditsiplinaarne sekkumine tagab töö efektiivsuse, välistab ametniku probleemi kinni jäämise, tagab arvamuste paljususe ja erinevate vaatenurkade nägemise.”

Järgmine koolitus on kavas Haljala vallas 20.-21. oktoobril. Omavalitsuste toetamiseks jätkab Lastekaitse Liit koolitustega ka 2021-2022. Koolitused toimuvad Sotsiaalministeeriumi sotsiaalse partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks“ raames, koostöös Sotsiaalkindlustusametiga.

____________

Loe lähemalt: