Koolirahu projektijuht Ireen Kangro: “Hoiame, kuulame ja aitame üksteist”

1. september 2020

Täna  kuulutati Võru linna keskväljakul välja 2020/21 õppeaasta Koolirahu. Nii on seda tehtud juba alates aastast 1999 eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Et ühtegi päeva ei eksiks kiusu ja vägivalda, vaid kooliseinte vahel valitseksid sallimine, üksteisest hoolimine, austus ja toetav meeleolu. Igal aastal valitakse üks linn, kus toimub üle-eestiline Koolirahu tseremoonia. Tänavusel õppeaastal on selleks linnaks Võru ning sloganiks „süä om õigõ kotusõ pääl!“

Lepingu allkirjastasid Võru linnapea, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Eesti Õpilasesinduste Liit, SA Kiusamisvaba Kool, SA Integratsiooni Sihtasutus, MTÜ Noorteühing TORE ja MTÜ Lastekaitse Liit. Üleriigiline Koolirahu kuulutatakse Eestis väljakahekümne teist ning Võru linnas esimest korda.

Foto: Ulis Guth, Võru Linn

Võru linnapea Anti Allase sõnul on võrukeelne ütlemine „Süä om õigõ kotusõ pääl!“ väga kõrget lugupidamist väljendav hinnang inimese kohta, kes on suure empaatiavõimega ning teiste osas salliv ja hooliv. Inimene, kes teeb endast kõik, et need, kes teda ümbritsevad, tunneksid end hästi.

“Just sellised inimesed – õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on koolirahu parimad suunanäitajad ning garantiid. Eesti kõige lastesõbralikuma linna linnapeana soovin südamest, et me üheskoos annaksime endast kõik, et koolielu osapooled – õpilased, kooli personal ja lapsevanemad tunneksid ennast turvaliselt ja hoitult,” lisas Allas.


Koolirahu projektijuhi Ireen Kangro tänusõnad

Suur aitäh Võru Linnavalitsuse perele, kes koos noorte ja lastega Koolirahu hommikul taevasse päikese välja tõid. Paistku see soojalt terve aasta me südames edasi. Kaunis muusika ja head sõnad saatsid meid pidulikult tseremoonialt lustaka pannkoogipeoni. Tore oli näha nii palju koolilapsi Võru linna keskväljakul lustimas.

Minu poolt suur aitäh Võru Linnavalitsusele, et te olete omavalitsus, kes mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega lubate lastel olla nemad ise. Kuulate ja kaasate noori oma tegemistesse ning teete neid nendega koos. Suur aitäh Koolirahu partneritele, et te oma igapäevaste tegemistega loote aluse, mis võimaldab rahul olla, jääda ja tulla.

Suur soe tänu kõikidele väikestele ja suurtele, kes täna pannkoogipeol Siilile uued okkad meisterdasid ning Võru Naisteklubile selle toreda peo traditsiooni hoidmise eest. Ja muidugi tuhat tänu osavatele võluritele, kelle abil saab koolirahu pidulikust tseremooniast osa kogu Eesti koolipere.

KOOS on hea.
Hoiame, kuulame ja aitame üksteist, nii on kooliaasta tore ja lõbus kõigile.

Foto: Ulis Guth, Võru Linn


Fotod: Ulis Guth (Võru Linn) ning erakogu

Lastekaitse Liidu esindus tänasel Koolirahu väljakuulutamisel. Üleriigiline Koolirahu  kuulutati Eestis välja kahekümne teist korda. MTÜ Lastekaitse Liit on Koolirahu eestvedaja aastast 2008.

Loe ja vaata lisaks: