Lastekaitse Liidu kollektiiviga liitus Ireen Kangro

30. aprill 2020

Märtsis alustas Lastekaitse Liidus tööd projektijuht Ireen Kangro, kellel on varasemalt olemas nii sotsiaal- kui ka lastekaitsetöö kogemus. Praeguseks kenasti sisse elanud, on Ireeni töölaual peamiste teemadena Sotsiaalministeeriumi strateegililse partnerluse projekt ““Koostöös laste ja perede jaoks”, positiivse vanemluse teemalise “Märka Last” veebikirja sisu kokkupanemine ning “Igale koolilapsele arvuti” projekti koordineerimine. Saame Ireeniga natuke lähemalt tuttavaks ning uurime, kellega tegemist on.

Ireen Kangro. Foto: erakogu

“Mul on hea meel liituda Lastekaitse Liidu töökollektiiviga, mis on tänu liikmesliitudele ja koostööpartneritele suur, teadmiste- ning kogemuste rikas kollektiiv.

Ennast pean ma läbi ja lõhki sotsiaaltöö praktikuks. Nii tekkis mul sotsiaaltöö kutsumus juba keskkooli õpilasena, mil töötasin vabatahtlikuna hooldekodus.

Olen õppinud sotsiaaltööd Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis ja Tallinna Ülikoolis ning pidev erialane enesetäiendus on minu jaoks olulisel kohal. Olen töötanud noortekeskuses, teinud aastaid hooldus- ja põetustööd inimeste kodudes ning töötanud kohalikus omavalitsuses sotsiaalnõunikuna, täites samal ajal ka lastekaitsetöötaja rolli.

Olles praktikuna klienditööd tehes tegelenud palju nö tulekahju kustutamisega ja tagajärgede parendamisega, lähenen ma Lastekaitse Liidu töös sotsiaalsetele valukohtadele uue nurga alt. Sama tähtis, kui abivajaja hädas aitamine, on ka abivajaduse ennetamine, selle märkamine ning heategude tunnustamine.

Teemad, mida ühiskonnas võtame iseenesestmõistetavalt, ei ole tihti mitte kõigile iseenesestmõistetavad. Olgu selleks teemaks siis kas koolirahu, positiivne vanemlus või lapse õigus olla kuulatud ja kaasatud otsustamisprotsessidesse.

On oluline märgata inimest, märgata last.

Mul on hea meel kogeda, et Lastekaitse Liidul on tugevad koostööpartnerid, kellelt on alati midagi õppida ning kellega koos saab tegeleda lastekaitsetööalase ennetusega. Iga laps on oluline ja igale murele on lahendus.

Märkame, sekkume, hoolime.

Koos on päikselisem 😊!