Konkurss: Lastekaitse Liidu aasta liige 2019

10. märts 2020


Kutsume Lastekaitse Liidu liikmeid osalema või seadma üles kanditaate konkursile „Lastekaitse Liidu aasta liige 2019“. 

Organisatsioonisisese konkursi eesmärk on väärtustada vabatahtlikku lapse heaolu toetavat tegevust ning tõsta Lastekaitse Liidu liikmete motivatsiooni, sh soodustada uute ideede sündi. Lastekaitse Liidu aasta liikme tunnustamisega kaasneb ka üldsuse teavitamine nomineeritud liikmesorganisatsiooni tänuväärsest tööst laste heaks.  Kandideerida saavad kõik Lastekaitse Liidu liikmed.

Kandidaatidelt eeldame
• aktiivset ja laiapõhjalist tegevust kogukonnas
• avalikkuse mõjutamist
• koostööd kohalikul tasandil, sh kohaliku omavalitsusega

Konkursi tingimused: kandidaadi ülesseadmisel palume esitada kirjalik ettepanek koos lühipõhjendusega, millele vajadusel lisada materjalid, mis iseloomustavad kandidaadi poolt 2019. aastal saavutatut.

Ettepanekuid saavad esitada:
• Lastekaitse Liidu liikmed (oma ühenduse esitamine on teretulnud)
• Lastekaitse Liidu toetajad, auliikmed
• liikmega seotud kohalikud omavalitused
• eraisikud

Avaldusi koos lisadega ootame hiljemalt 25. märtsil 2020 digiallkirjastatult e-mailile annika.silde@lastekaitseliit.ee.
Otsuse tunnustuse kohta teeb vanematekogu ja tunnustamine toimub 25. aprillil 2020 toimuval Lastekaitse Liidu üldkogul.