Täna toimub seminar “Samal poolel – lapse poolel” alateemal laps ja lahutus

8. November 2019

Üksipäini oleks lapsel

väga raske elada –

mul on õigus olla koos

nii isaga kui emaga[1]

8. novembril toimub ministeeriumite ühishoones Lastekaitse Liidu seminaride sarja “Samal poolel – lapse poolel” seminar alateemal laps ja lahutus, keskendudes ennekõike hooldusõiguse temaatikale.

ÜRO Lapse õiguste konventsioon saab 20. novembril 30-aastaseks. Konventsiooni kohaselt on lapse loomulikuks arengukeskkonnaks perekond, ning esmane vastutus lapse kasvatamisel ja arendamisel lasub tema vanematel. Lapsel on õigus vanemate hoolitsusele ja õigus suhelda mõlema vanemaga ka juhul, kui vanemad ei ela koos. Paraku liiga sageli kipuvad vanemad lahkuminekul unustama koostöö lapse heaolu nimel ja lapsest saab tihti vahend vanemate vahelises vaidluses.

Hooldusõigus on üks teemadest, mille osas on Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti Hea nõu lastega peredele raames pöördunud meie poole tasuta juriidilise nõu saamiseks kõige enam abivajajaid. Seda alates projekti käivitumisest 2010 aastal,” tõdeb Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala.

Nõustun Soome tunnustatud lastepsühhiaatri ja arstiteaduste doktori Jari Sinkkonen´iga, et vanemate lahkuminek puudutab kõige rängemalt peres kasvavaid lapsi. Oma käitumisega võivad vanemad selle raske eluperioodi muuta lapse jaoks kergemaks või raskemaks. Oluline on vanema oskus enda haavatud tundeid kõrvale jättes probleemid lahendada eelkõige lapse heaolust ja parimast huvist lähtuvalt,” lisab Ojala.

Seminaril käsitlevad hooldusõiguse temaatikat erinevatelt rakurssidelt Õiguskantseleri kantselei, Eesti Advokatuuri, Sotsiaalkindlustusameti ja Justiitsministeeriumi esindajad. Kohtuniku vaate annab edasi Tartu Maakohtu Valga kohtumaja kohtunik Külli Puusep. Koolitusettekande teemal lapse võõrutamine teisest vanemast teeb Soome tunnustatud lastepsühhiaater ja arstiteaduste doktor Jari Sinkkonen. Seminari modereerib Eesti Advokatuuri juhatuse liige ja perekonnakomisjoni esinaine vandeadvokaat Katrin Orav.

Jari Sinkkonen on oma ala tippspetsialist, tema sulest on ilmunud hulgaliselt lapse arengut käsitlevaid raamatuid, millest eesti keelde on tõlgitud “Mida on lapsel kasvamiseks vaja?”, “Kasvamine poisina” ja “Laps ja lahutus. Kuidas edasi?”. Sinkkoneni sõnul peavad vanemad leidma pärast lahutust võimaluse laste osas kokku leppida, olgu suhe ükskõik kui vaenulik. Vanemad peavad kokku leppima, kes ostab jalgratta ja kes maksab telefoniarved, mitte panema vastutusekoormat lapsele jutuga, et ema või isa lapsest ei hooli ja ei soovi midagi anda. Sellisel vanemal, kes peab viha ja ei suuda kokkuleppele jõuda, soovitab Sinkkonen endal terapeudi juurde minna. Laste juuresolekul tuleb mõru pill alla neelata ja käituda mõistlikult.

Tegemist on järjekorras kolmeteistkümnenda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjast „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele, ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab sellel korral koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Sotsiaalministeeriumiga. Seminaril osaleb üle 140 laste ja lastekaitsega seotud spetisalisti üle Eesti. Seminar viiakse läbi Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Advokatuuri toel lapse õiguste kuu raames.

Seminare “Samal poolel – lapse poolel” iseloomustavad järgmised märksõnad:

Multidistsiplinaarsus – Üks lapse õiguste või heaoluga seotud peateema, samas seminaril alati esindatud erinevate valdkondade esinejate vaatepunktid, luues kogumis teema käsitlemisel terviku;

Praktilisus – Seminaril käsitletavad teemad on aktuaalsed ja põhinevad sihtgrupi vajadustel. Ettekannetes hulgaliselt näiteid praktikast, teooria ja praktika sümbioos. Eesmärk on anda osalevale lastekaitsetöötajale kaasa uus teadmine, oskus, tööriist vms, mida oma igapäevatöös kasutada;

Koostöö – Seminaride sarja pealkirigi “Samal poolel – lapse poolel” rõhutab, et kõik osapooled, on väljas ühe asja eest – et last toetada. Selleks, et abivajav laps saaks õigeaegselt ja asjakohast abi ja tuge, on vaja sujuvat koostööd, sh infovahetust. Ettekannetes on oluline koht koostöö vajalikkuse rõhutamisel, sh mida konkreetse valdkonna esindajad ootavad lastekaitsetöötajalt, kuidas omavahelist infovahetust parendada, kuhu saab lastekaitsetöötaja vajadusel pöörduda, et paremini last aidata. Lastekaitse Liit on alati pidanud väga oluliseks valdkondadeülest koostööd
abivajava lapse terviklikuks toetamiseks;

Jõustamine – Oluline on lastekaitsetöötajate jõustamine ja julgustamine, sh head praktikad positiivsest koostööst.

Loe täiendavalt:[1]Tegemist ridadega Lastekaitse Liidu poolt välja antud raamatust “Mul on õigus”, mille eesmärgiks on tutvustada lapse õiguste konventsiooni nii, et see on arusaadav ka lastele endile. Eestikeelse luulevormi autoriks on Leelo Tungal.