Omavalitsuste sotsiaaltöötajad tahavad keelata lastekaitsejuhtumite avaliku käsitluse

29. November 2019

https://www.err.ee/1007658/omavalitsuste-sotsiaaltootajad-tahavad-keelata-lastekaitsejuhtumite-avaliku-kasitluse

Lastekaitse liidu nõunik Mart Valner ütles, et keelamisega probleemi ei lahenda. Küll aga peaks ajakirjanduse eneseregulatsioon tugevnema. Ta tõi esile ka selle, et pahatihti on konkreetsest juhtumist rääkivad lood ühepoolsed, kuna lastekaitsetöötajad lihtsalt ei tohi rääkida.

“Siis tekib see olukord, et langeb lastekaitsetöötajate maine, mis juba otseselt võib tuua kaasa olukorra, et lapsed ei julge enam pöörduda nende poole või ka lapsevanemad ei julge pöörduda spetsialisti poole, mis toobki kaasa olukorra, et me jätamegi mingid lapsed hätta, mis ongi selle asja juures kõige suurem murekoht ja probleem,” kommenteeris Mart Valner.