Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumi sai 2019 aastal 24 noort!

29. November 2019

Selle aasta stipendiumitele kandideeris kokku 73 noort üle Eesti, kes taotlesid toetust oma ande arendamiseks. Taotlusi tuli 9 erinevast maakonnast üle Eesti: Harjumaalt 32 (sh 20 Tallinnast); Ida-Virumaalt 16 (sh 6 Narvast, 5 Kohtla-Järvelt, 3 Narva-Jõesuust ja 2 Jõhvist); Tartumaalt 14 (sh 10 Tartust); Põlvamaalt 3; Järvamaa 3; Viljandimaa 2; Lääne-Virumaalt 1; Jõgevamaalt 1; Raplamaalt 1.

Enam taotleti toetust sportimiseks (nii siseriiklike- kui rahvusvaheliste võistluste osalustasudeks, varustuseks kui ka treeninglaagriteks ja kuutasude maksmiseks). Kokku 57 taotlust.

Muusikaga tegelemiseks taotles toetust 6 noort.

Erinevate teadushuvide arendamiseks taotles 6 noort, kelle seast soovis 1 tegeleda süvitsi oma füüsikahuviga ja 2 neis soovisid sõita matemaatikaolümpiaadile.

Näitlemisega tegelemiseks, kunstikooli õppemaksuks ja keeltekoolis käimiseks soovis toetust kokku 3 last.

Kuna jagatav summa oli piiratud, oli äärmiselt raske valida välja nii mitme tubli noore seast need, kellele sellel aastal stipendium eraldada. Toetust oli võimalik eraldada 24 noorele (seejuures mitte ka täismahus).

Stipendiumite eraldamise otsuse tegi MTÜ Lastekaitse Liidu 6 liikmeline vanematekogu, kes arvestas ka toetaja ACE Logistics Estonia AS-i ettepanekuid.  Lastekaitse Liidu vanematekogu lähtus oma otsuses toetada lapsi ja noori, kellel on omal alal juba märkimisväärsed saavutused ning sellega seoses järjest suuremad kulud esindamaks Eestit rahvusvahelisetel võistlustel ja konkurssidel.