Lapsesõbralik lastekaitse – lastekaitsetöötajate vaade

7. October 2019

Lastekaitsetöötajate seas korraldatud uuring „Lapsesõbralik lastekaitse – lastekaitsetöötajate vaade” aitas välja selgitada, milline on lapsesõbralik lastekaitsetöö töötajate endi hinnangul ja mida on neil vaja, et teha oma igapäevatööd parimal võimalikul moel. Esile on toodud ka kitsaskohad ja vajadused ning ettepanekud, kuidas lastekaitsetöötajate hinnangul lastekaitset lapsesõbralikumaks muuta.

Milline on lastekaitsetöötajate arvates lapsesõbralik lastekaitse? Mida lastekaitsetöötaja vajab, et oma igapäevatööd parimal võimalikul moel teha?

Vastused leiad Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaatori Helika Saare artiklist Sotsiaaltöö ajakirjas, mis on sellel korral pühendatud lapse õigustele.

Loe veel: https://www.lastekaitseliit.ee/2018/11/loe-varsket-kusitluse-kokkuvotet-lapsesobralik-lastekaitse-lastekaitsetootajate-vaade/