Liikmeseminar “Koos oleme tugevad”

5. September 2019

MTÜ Lastekaitse Liit on saanud KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2019. aasta taotlusvoorust toetust, et viia läbi Lastekaitse Liidu liikmetöö ja sisekommunikatsiooni arendusseminar koos Lastekaitse Liidu liikmetega.

Projekti eesmärk on valmistada ette MTÜ Lastekaitse Liit sisekommunikatsiooni ja liikmetöö arendamise tegevuskava vastavalt Lastekaitse Liidu 2019-2022 strateegias püstitatud arengueesmärkidele.
Eesmärgi toetamiseks viiakse läbi 6.-7.september MTÜ Lastekaitse Liidu arenguseminar Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses. Seminaril osalevad Lastekaitse Liidu liikmesühingud, vanematekogu, toetajaliikmed ja büroo meeskond.

Projekti nimi:  Koos oleme tugevad (Lastekaitse Liidu liikmetöö ja sisekommunikatsiooni arendus)

Toetussumma: 4000,00