JOODIKVANEMAD JÄTAVAD LAPSED UNARUSSE: võsukesed kerjavad, nälgivad ja närivad toorest sibulat

6. August 2019

Lastekaitse liidu juhataja Varje Ojala: „Oluline on lapsevanematele anda järjepidevalt teadmisi, et nad suudaksid tajuda oma lapse vajadusi ning lähtuksid igapäeva situatsioone lahendades neist, sõltuvalt lapse east ja toimetulekuoskustest. Turvalist keskkonda ja tuge vajavad kõik lapsed sõltumata vanusest, kuid väikelapseeas on eriti oluline täiskasvanu füüsiline kohalolek. Lapsevanem peab läbi mõtlema olukorrad, kus ta ise ei saa lapsega koos olla, et organiseerida vajalik järelevalve – kas siis jagada kohustust teise vanemaga või kasutada lähedaste või professionaalide (lapsehoidjate) abi. Ootamatu olukorra tekkides, kus koolieelik peab lühikeseks ajaks üksi koju jääma, on oluline, et tal oleks teadmine ja võimalus (telefon, telefoninumbrid), kuidas vanemaga ühendust saada.

Lastekaitseseaduse järgi on igal inimesel kohustus teada anda hädasolevast või abivajavast lapsest. Seega kui tundub, et mõni laps on hooletusse jäetud, tasub kindlasti uurida, kas see ka nii on ja vajadusel helistada Lasteabi infotelefonile 116 111. Kui tundub, et lapse tervis on ohus, siis juba hädaabinumbrile 112.“

https://www.ohtuleht.ee/972736/joodikvanemad-jatavad-lapsed-unarusse-vosukesed-kerjavad-nalgivad-ja-narivad-toorest-sibulat