Eestis on laste vaktsineerimise tase alla soovitusliku piiri

16. märts 2019

ÜRO Lapse õiguste konventsiooni kohaselt on lapsel õigus elule, tervisele ja igakülgsele arengule. Lapsevanem peab tagama lapsele igakülgse turvalisuse ning kaitsma teda ohtude eest ja kõik otsused, mida lapsevanem teeb, peavad alati lähtuma lapse parimatest huvidest. 

http://www.pealinn.ee/newset/eestis-on-laste-vaktsineerimise-tase-alla-soovitusliku-piiri-n238573