Lastekaitse Liidu esindajad kinnitati vanglakomisjoni liikmeks

27. March 2018

Justiitsminister kinnitas vanglakomisjonide liikmed, kelle rolliks on üldsuse kontroll vanglate töö üle. Justiitsministri poolt vanglakomisjonidesse kinnitatute hulgas on ka Lastekaitse Liidu esindajad.

Vanglakomisjon on sõltumatu institutsioon, kes aitab vangla juhtkonnal korraldada vangla tööd, vangide paigutamise, õppimise, töötamise, toitlustamise, ravimise, järelevalve ja teiste küsimuste lahendamisel abistamisega. Vanglakomisjoni volitused kestavad neli aastat.