Aita pidurdada vastutustundetust hariduses!

9. January 2018

Lastekaitse Liit on teiste hulgas alla kirjutanud pöördumisele, mille eesmärgiks on peatada kaasava hariduse elluviimisesse sisulisi muudatusi planeeriva seaduseelnõu SE519 menetlemine Riigikogus.

Pöördumises leitakse, et eelnõu ei arvesta (erivajadusega) laste heaolu, kohaliku omavalitsuse tasandil suurema vastutuse võtmise väljakandevõimet ega jätkusuutlikkust, tugispetsialistide vähesust riigis, koolide tänast valmisolekut ega õpetajate ettevalmistust. Seetõttu ei ole pöördumise algatanud organisatsioonid kindlad selle seaduse rakendatavuses ja soovivad enne seaduse vastuvõtmist täpsustusi.

Algatus on Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Klassiõpetajate Liidu, Lastekaitse Liidu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Õpetajate Ühenduste Koostöökoja, Eesti Õpilasesinduste Liidu Ja Eesti Lasteaednike Liidu ühisloome.

Nõustudes üksikisiku või organisatsioonina pöördumisega, palume seda toetada allkirja andmisega. Pöördumise tekst ja allkirjastamisvõimalus on leitavad lingilt.