Kordusküsitluse “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” tulemustega

13. October 2017

Loe Lastekaitse Liidu poolt läbi viidud kordusküsitluse “laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” tulemustega ajalehest Pealinn.