Ülalpidamiskohustuse täitmine on lapse elukvaliteedi huvides

2. veebruar 2010

MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et Justiitsministeeriumi loodud register
"Lapse elatise nõude võlgnike nimekiri" on äärmuslik abinõu, kuid lapse
elukvaliteedi huvides on oluline, et vanem oma ülalpidamiskohustust täidaks.

Vanemad on lapse kasvukeskkonna tingimuste esmased kujundajad ning lapse
huvides on oluline vanemate koostöö ka ülalpidamiskohustuste täitmises.
Ülalpidamiskohustuste täitmata jätmine vanema poolt suurendab oluliselt
lapse vaesusriski sattumise ohtu, kuid samas kujundab ka lapse hoiakuid oma
kohustustesse suhtumises.

Üksikvanemaga peredel on  suurim oht sattuda vaesusriski. Üldhinnanguliselt
on Eestis 76 tuhat üksikvanemaga peret, neist 40 tuhat peret on õigustatud
saama teiselt vanemalt lapse ülalpidamiseks elatisraha. Raskes
majandusolukorras on vanemate koostöö lapse üleskasvatamisel eriti oluline.
Riigi ülesanne on toetada vanemaid kohustuste täitmisel, ning sealhulgas
pakkuda ka lepitusteenust lahenduste leidmiseks kui vanemate taotlused lapse
üleskasvatamises on vastandlikud.

 
Malle Hallimäe
projektijuht
MTÜ Lastekaitse Liit
Endla 6-18 Tallinn 10142
Telefon 631 1128
Faks 631 1735
www.lastekaitseliit.ee