Tasuta psühholoogiline abi tööeluga seotud teemadel

21. jaanuar 2010

Perekeskus Sina ja Mina, mille põhiline tegevusvaldkond on lapsevanemate sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamine, suunab sel aastal varasemast suuremat tähelepanu tööta jäänud või töökaotusohus olevatele inimestele. Euroopa Sotsiaalfondi toel saab tasuta ja anonüümselt küsida nõu psühholoogidelt ja perenõustajatelt nii pere- kui tööteemadel.

Perekeskus Sina ja Mina internetilehel www.sinamina.ee asuvas perefoorumis on juba aastaid võimalik küsida spetsialistide nõu pereteemadel. Tasuta ja anonüümne foorum võimaldab saada esmaseid nõuandeid, kuidas hakkama saada igapäevases pereelus ettetulevate probleemidega. Perefoorumis on kujunenud toetav ja sõbralik õhkkond ja kasutajad on andud väga positiivset tagasisidet perekeskuse perenõustajate ja psühholoogide tööle.

Euroopa Sotsiaalfondi toetusel pööratakse Perefoorumis 2010.aastal suurt tähelepanu töö kaotanud ja ka töökaotusohus olevatele inimestele. Antud sihtgrupi paremaks abistamiseks loodi foorumisse TÜÜELU alajaotus. Alafoorum soovib abistada tööga seotud suhteprobleemides ning pakkuda psühholoogilist ja inimlikku tuge olukorras, kus töökaotus on võimalik või juba reaalsuseks saanud. Lisaks saab spetsialistidega nõu pidada, kuidas aidata töö kaotanud lähedast.  Kuna pinged tööelus võivad põhjustada probleeme ja lahkhelisid pereelus, on kõigil võimalik kirjutada ka pereteemalistes alafoorumites.

Kõigile muredele vastavad Perekeskuse Sina ja Mina perenõustajad ja psühholoogid. Vastused saabuvad kahe tööpäeva jooksul.

Perekeskus Sina ja Mina alustas tegevust 2004. aasta kevadel. Perekeskus on loodud eesmärgiga aidata kaasa hästitoimivate ja terviklike peresuhete arengule ning iseseisvate ja vastutusvõimeliste laste kasvatamisele. Samuti teadvustada ühiskonnas laiemalt tervete peresuhete olulisust ning propageerida tõhusaid kasvatuspraktikaid. 

Lisainfo:

Ly Kasvandik
Tegevjuht
Tel: 6816570
Mobiil: 5020893
ly.kasvandik@sinamina.ee

Pressiteate koostas:
Mari-Liis Tikerperi
Perefoorumi projektijuht
mari-liis@sinamina.ee