On valminud inimõiguste õppevara

20. jaanuar 2010

Lastekaitse Liidu ja Inimõiguste Instituudi koostöös on valminud inimõiguste
õppevara, mille eesmärk on tutvustada inimõiguste laia temaatikat. Üppevara
annab  lühiülevaate inimõiguste allikatest ja sisust. Inimõiguste mõistet
kasutatakse õppevaras õiguste kogumi tähenduses ja teemade käsitluses lähtub
inimõiguste kataloogipõhisest loetelust. Inimõigused on pidevas arengus,
nagu ühiskonnad ja riigidki, seega tuleb ka inimõigusi käsitleda kooskõlas
arengutega maailmas.

Üppevara koostamise tingis asjaolu, et Eestis puudus süsteemne ülevaade
inimõiguste alastest lepingutest, millega Eesti Vabariik on ühinenud.
Üppevara on mõeldud kõigile huvilistele ning on kättesaadav Lastekaitse
Liidu koduleheküljel www.lastekaitseliit.ee