Liitu kampaaniaga “Lõpetage laste vaesus kohe!”

28. jaanuar 2010

Aastal 2010, mis on Euroopas kuulutatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
vastu võitlemise aastaks,  peavad erinevad sektorid (riiklik-, era- ja
mittetulundussektor) senisest enam pöörama tähelepanu vaesuses elavatele
perekondadele ja seal kasvavatele lastele, kelle arv on tööpuuduse mõjul
oluliselt kasvanud, ning antud vallas koostööd tegema.

26. jaanuaril algatas laste õigustega tegelevaid organisatsioone ja
individuaalliikmeid üle Euroopa ühendav võrgustik Eurochild, mille liige on
ka Lastekaitse Liit, kampaania "Lõpetage laste vaesus kohe!" ("End Child
Poverty Now”). Kampaania eesmärk on koguda allkirju üle kogu Euroopa,
mõjutamaks Euroopa Liidu tasandil otsuselangetajaid ühiselt tegutsema laste
vaesuse kaotamise nimel. Petitsiooni koos kogutud allkirjadega annab
Eurochild üle Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa
Ülemkogule jaanuaris 2011.

Petitsiooni tekstiga liitumiseks on võimalik allkiri anda aadressil:
<http://www.endchildpoverty.eu/> www.endchildpoverty.eu

Euroopa Liidus elavad 90 miljonit last vaesusriskis, Euroopa Parlamendi
poolt püstitatud eesmärk on vähendada 50% laste vaesust aastaks 2012, on
muutunud pidevalt kasvava tööpuuduse ebarealistlikuks. Lastekaitse Liidu
juhataja Alar Tamm kinnitab, et laste vaesus tähendab väiksemaid võimalusi
tulevikus ning nende tagasihoidlikumat panust ühiskonda. Riigid peavad
tõsiselt mõtlema, kuidas toetada kõige haavatavamat ühiskonnagruppi ehk
lapsi.

Liitu petitsiooniga juba täna ja lõpetame laste vaesuse !