Avatud uued perekooli kursused!

21. jaanuar 2010

Perekeskus Sina ja Mina kutsub peagi alustavatesse Gordoni perekooli  koolitusgruppidesse!
Gordoni perekoolis õpitakse, kuidas ennast selgelt väljendada ja tulla tõhusalt toime lapse vastuvõetamatu käitumisega, kuidas last aidata läbi kuulamise ja mõistmise, kuidas lahendada konflikte ja erimeelsusi viisil, mis ei kahjusta suhteid. Koolitus annab praktiliselt rakendatavad töövahendid igapäevases suhtlemissituatsioonides. Samuti rõhutab perekool (füüsilise) karistuse negatiivseid tagajärgi ja ebaefektiivsust ning annab sellele toimivad alternatiivid.
Lisainfo ja registreerimine www.sinamina.ee